Skip to main content

De NEN heeft een normontwerp gepubliceerd over de bedrijfsvoering van batterij-energieopslagsystemen. Dit normontwerp staat tot 7 oktober 2020 open voor een publieke commentaarronde. De norm geeft eisen voor de veilige bedrijfsvoering van batterij-energieopslagsystemen en is van toepassing op batterij-energieopslagsystemen met een capaciteit groter dan 25 kWh. Diverse deelnemers van Energy Storage NL nemen deel in de commissie die deze norm ontworpen heeft.

Energy Storage NL gaat in de komende periode de norm bestuderen en bespreken met deelnemers. Op basis van dit onderzoek wordt een reactie namens Energy Storage NL gepubliceerd. Energy Storage NL roept deelnemers op om op- of aanmerkingen op de norm ook met Energy Storage NL te delen.

De ontwerpnorm kan ingezien worden via de website van NEN. De commentaarronde sluit op 7 oktober.

Bron foto: NEN

Leave a Reply