Skip to main content

Minister Kamp heeft op 12 juli 2017 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij de uitkomsten deelt van een studie naar de verschillende varianten voor een toekomstige salderingsregeling.

In de brief staat dat de huidige salderingsregeling na 2023 zal leiden tot ongewenste overstimulering.

Twee andere varianten, Variant C, de feed-in subsidie en Variant D, de investeringssubsidie, ziet hij als reële opvolgers. Hij schrijft hierover het volgende:

Bij varianten C en D is de stimuleringsregeling toegankelijk voor een grotere groep potentiële investeerders. Variant C, de terugleversubsidie, kan rekenen op steun van verschillende marktpartijen. Variant D, de investeringssubsidie, kan rekenen op steun van marktpartijen die opslagtechnologieën ontwikkelen. Variant C leidt tot de meest stabiele terugverdientijden voor zowel de koop- en huursector als voor de utiliteitssector en stimuleert optimaal ruimtegebruik het meest.

Variant D kent als belangrijk voordeel dat het de investeringsdrempel verlaagt. Hierdoor komt het groeipad van zon-PV in deze variant hoger uit dan bij de andere hervormingsvarianten. Wel geldt voor deze variant dat een overgangsregeling lastiger is vorm te geven dan bij de andere varianten. Verder biedt variant D meer mogelijkheid voor overheden om te reageren op onverwachte ontwikkelingen in de prijs voor PV-systemen dan de andere varianten maar minder mogelijkheden om te reageren op onverwachte ontwikkeling in de rentabiliteit.

Energy Storage NL heeft bij de minister gepleit voor variant D. Dit leidt tot de minste marktverstoring en de beste business case voor de opslag van energie en verdere flexibilisering van het energiesysteem.

Bijlagen:

Vervolg salderingsregeling – Brief Minister Kamp aan de Tweede Kamer 12-7-2017

Rapport ECN – De salderingsregeling: Effecten van een aantal hervormingsopties

 

Leave a Reply