Organisatie

Missie

Energy Storage NL wil bedrijven, kennisinstellingen, overheden en financiers op een betekenisvolle manier met elkaar verbinden zodat er voor energieopslag duurzame business cases ontstaan die een bijdrage leveren aan een succesvolle transitie naar schone, betrouwbare en betaalbare energie.

Doelstellingen

 • Het optreden als het centrale platform in Nederland voor kennis en ‘best practices’ over energieopslag.
 • Het actief promoten van de kennis, producten en diensten van de deelnemers.
 • Het bevorderen van bewustzijn en de kennis over de huidige en toekomstige behoefte aan energieopslag bij alle relevante stakeholders zoals industrie, wetenschap, overheid, burgers en financiële sector.
 • Het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling naar innovatieve technologieën, toepassingen, markten en verdienmodellen voor energieopslag.
 • Het bijdragen aan de promotie en integratie van energieopslag in het nationale en Europese energiebeleid en energiesysteem.
 • Het wegnemen van barrières in wet- en regelgeving die hinderlijk zijn voor energieopslag
 • Het ontwikkelen – waar mogelijk – van gezamenlijke standpunten over energieopslag.
 • Het vertegenwoordigen van de belangen van de aangesloten bedrijven en organisaties op nationaal en Europees niveau.

Ambitie

 • Het regelmatig bijeenbrengen van een hoogwaardig netwerk van academici, onderzoeksinstellingen, (energie)bedrijven en netbeheerders op gebied van energieopslag.
 • Het opstellen van een Nationale Industrie Roadmap voor energieopslag.
 • Het leveren van de Nederlandse inbreng in de Europese activiteiten van EASE.
 • Het thema Energieopslag agenderen in politiek, media en evenementen.
 • Het initiëren van projecten en onderzoeken voor de toepassing van energieopslag.
Navigatie menu