Skip to main content

Het Planbureau voor de leefomgeving ziet voorlopig geen mogelijkheden voor het stimuleren van uitgestelde levering met energieopslag bij zon en windparken via de SDE++. Dat staat in het Eindadvies Basisbedragen SDE++ 2021.

Uitgestelde levering
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het PBL gevraagd te onderzoeken of een SDE++ categorie ‘uitgestelde levering’ toegevoegd kan worden aan de subsidieregeling. In deze categorie wordt een energieopslaginstallatie toegevoegd aan een zon- of windpark om daarmee de piekproductie op te slaan. De levering van deze piek wordt vervolgens uitgesteld tot een moment waarop er te weinig duurzame productie is. Zo wordt voorkomen dat fossiele centrales moeten bijschakelen en wordt de CO2-uitstoot gereduceerd.

Conclusie PBL
Uit een marktconsultatie van het PBL blijkt dat batterijen op dit moment het meest geschikt zijn om deze dienst te leveren. Uitgestelde levering is echter niet het voornaamste verdienmodel van deze batterijen en bovendien is de hoogte van deze andere inkomsten niet goed in te schatten. Dit maakt ondersteuning via een productiesubsidie als de SDE++ lastig, zo concludeert het PBL. Daarnaast ziet het planbureau ook uitdagingen in de dimensionering van het opslagsysteem en de bijbehorende bepaling van het basisbedrag. Op basis hiervan concludeert het PBL dat de SDE++ niet het juiste instrument is om uitgestelde levering te ondersteunen. Er is vervolgonderzoek nodig naar andere, mogelijk beter toepasbare, stimuleringsmaatregelen.

Energy Storage NL analyseert de komende tijd samen met haar deelnemers de conclusies van het PBL.

Lees meer over de conclusies van het PBL in het Eindadvies Basisbedragen SDE++ 2021 (bijlage F, vanaf pagina 341).

Leave a Reply