Skip to main content

10 maart 2016

Vandaag is het project ‘Energieopslag op het boerenbedrijf’ officieel van start gegaan. Op landbouwbedrijf De Jong en Bos is een groot energieopslagsysteem van 294 kWh in bedrijf genomen. Het opslagsysteem vangt de zonne-energie op en verhandelt deze op lucratieve momenten. Ondertussen illustreert het enige verkeerslicht van Odoorn of het systeem aan het handelen is.

Jan Reinier de Jong ontving vandaag ruim 150 bezoekers die naar een gevarieerd programma hebben geluisterd. Albert Jan Maat, voorzitter van LTO, roemde het initiatief van Jan Reinier Jong om op deze innovatieve wijze zijn bedrijf te verduurzamen en daarmee als schoolvoorbeeld te dienen voor de innovatiekracht van de Nederlandse land- en tuinbouwsector. Met ruim 45% duurzame opwekking afkomstig van het platteland gaf de heer Maat het wenkend perspectief van energie onafhankelijke plattelandsregio’s.

Na de koffiepauze nam gedeputeerde Tjisse Stelpstra het woord. De provincie Drenthe steunt het initiatief met een Drenthe Greendeal, onderdeel van het Drenthe Energie Programma. Stelpstra benadrukte dat het project een eerste stap is om meer duurzame energie in Drenthe mogelijk te maken. Stelpstra: “Nog een paar stappen en mensen in Drenthe moeten zich verantwoorden waarom ze geen zonne-energie opwekken”.

Het project ‘Energieopslag op het boerenbedrijf’ wordt mogelijk gemaakt door zonnepanelenleverancier GroenLeven, opslagsysteembouwer ATEPS, agrarisch adviseur Agrovent die de aardappelbewaarcomputer installeerde en IT-bedrijf Jules Energy dat de slimme software voor het energiemanagement ontwikkelde.

Leave a Reply