geverifieerd
infographic-opslag-groene-stroom-ammoniak-superbatterij8-38987.png
Synergieweg, 9979 XD Eemshaven
Synergieweg Eemshaven NL

Nuon wil in 2023 één van de drie units in de Magnumcentrale elektriciteit laten opwekken uit waterstof. Samen met de Gasunie en het Noorse Statoil wordt een project ontwikkeld waarbij aardgas wordt gesplitst in waterstof en koolstofdioxide. De koolstofdioxide wordt voor de kust van Noorwegen ondergronds opgeslagen en de waterstof wordt vervolgens naar de Magnumcentrale getransporteerd. Op termijn wil Nuon overschakelen op waterstof die wordt geproduceerd uit duurzame elektriciteit.

Daarnaast onderzoekt Nuon met de TU Delft de mogelijkheid om waterstof op te slaan in ammoniak bij een overschot aan energie. Ammoniak ontstaat wanneer waterstof een verbinding aangaat met stikstof en kan als vloeistof worden opgeslagen. Ammoniak maakt het mogelijk om waterstof op grote schaal en over grote afstanden te transporteren en voor langere tijd te bewaren. Bij een tekort aan energie wordt ammoniak weer gesplitst en wordt de waterstof gebruikt om elektriciteit op te wekken.

Status van het project
In Ontwikkeling
ESNL deelnemer betrokken?
Nee
Eigenaar
Nuon
Kennispartner
Gasunie, Statoil, TU Delft, ISPT, Stedin Infradiensten, ECN, Universiteit Twente, Proton Ventures, OCI Nitrogen, CE Delft en AkzoNobel.