a5_klein.jpg
Delft, Nederland
38 Nieuwstraat Delft Zuid-Holland 2611 HK NL

Voor het programma “kansen en de markt” van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden heeft IF Technology de potentie van de smart polder voor het Hoogheemraadschap Delfland in beeld gebracht. Deze verkenning laat zien dat met 9 van de 100 grote gemalen 516 GWht aan duurzame thermische energie geleverd zou kunnen worden. In verhouding tot andere duurzame energie bronnen: in de provincie Zuid-Holland is in 2011 ca. 550 GWh aan windenergie opgewekt door 155 windmolens.

In de smartpolder worden peilbeheer, zoetwatervoorziening en waterkwaliteitsverbetering gekoppeld aan het opwekken en efficiënter inzetten van duurzame energie. Door de verbinding van de water- en energie sector ontstaat een meerwaarde die zich laat vertalen in: energiebesparingen en vermindering van CO2 uitstoot, kostenbesparingen, verbetering van waterkwaliteit en het “stedelijk” klimaat.

In dit project heeft IF Technology de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Verkenning beheergebied HHS Delfland voor kansrijke locaties
  • Opstellen Base of Design en integratie in het waterbeheer
  • Uitvoeren Business cases Gemaal Parksluizen en Circulatie gemaal Delft
  • Potentiële afnemers identificeren

De zomerwarmte uit de grachten van Delft kan worden opgeslagen in een bodemenergiesysteem om in de winter het Gemeenlandshuis Delft van het Hoogheemraadschap Delfland duurzaam mee te verwarmen. Hiermee zal grachtenwater in de zomer niet alleen worden doorgespoeld maar worden afgekoeld waarmee de waterkwaliteit zal verbeteren.

Waterbeheer anno 21ste eeuw

Het realiseren van Smart Polder kan economisch interessante oplossingen bieden voor het behalen van duurzaamheiddoelstelling en waterkwaliteitsvraagstukken. Door deze combinatie ontstaan unieke win-win  situaties met een zeer hoge duurzaamheids  uitstraling.

Capaciteit
500 GWth
Status van het project
In Ontwikkeling
ESNL deelnemer betrokken?
Ja