Skip to main content

Op 2 oktober heeft Proton Ventures van BioVoice Innovatie & Business Booster een innovatiecontract in ontvangst mogen nemen voor de SABIC Waterstof Challenge. Het innovatiecontract dat een pilotopdracht omvat, geeft Proton de mogelijkheid om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Hierbij wordt gekeken of het technisch en economisch haalbaar is om een groene ammoniakproductiefabriek te bouwen met als doel lokaal 8500 ton groene ammoniak per jaar te produceren op de productielocatie van SABIC, Bergen op Zoom.

SABIC Bergen op Zoom produceert waterstof als bijproduct van de chloorproductie zonder dat daarbij CO2 vrijkomt. Deze waterstof wordt door elektrolyse uit water gevormd en kan daarom als groen worden beschouwd. Momenteel wordt de geproduceerde waterstof verbrand, waarna de warmte (grotendeels) wordt hergebruikt in processen. SABIC zoekt een duurzamere oplossing voor het gebruik van waterstof en heeft hiervoor een challenge uitgeschreven. Waterstof is een belangrijke grondstof voor ammoniak (NH3). Ammoniak is naast een kunstmest ook een energiedrager, NFuel.

‘Ammoniak is naast een kunstmest grondstof, ook een goede energiedrager. Na jaren van discussie over het gebruik van ammoniak als energiedrager, is de tendens in toenemende mate het idee om ammoniak ook zo in te zetten in diverse brandstof applicaties, zoals maritieme brandstof en brandstof voor de automotive industrie. De technologie van Proton wordt door SABIC als een mogelijke oplossing voor hun energie uitdaging gezien, waarbij we verwachten dat deze technologie met de laagste kosten hun overschot aan waterstof tegen een aantrekkelijke marktwaarde kan uitnutten. Proton zou graag een 8500 ton NFuel fabriek willen realiseren op het terrein van SABIC, waarbij de afzet van ammoniak op termijn naar de kunstmest en/of energiesector kan worden afgezet,’ aldus Hans Vrijenhoef, CEO Proton Ventures BV.

Vrijenhoef geeft aan dat de energie-inhoud van 8500 ton NFuel overeenkomt met 80 GWh en ongeveer het gebruik vertegenwoordigd van elektriciteit in c.a. 20.000 huishoudens.

Bij eventuele bouw en in gebruik neming van de NFuel fabriek, zal in de beginfase ook een deel nog naar een bestaande kunstmestproducent worden terug geleverd als groene ammoniak. Deze ammoniak wordt geproduceerd zonder de CO2 emitterende steam methane reforming (SMR) technologie die voor heel veel CO2 uitstoot wereldwijd verantwoordelijk is. Er wordt bij dit proces dan ook  geen aardgas gebruikt.

Over Proton Ventures
Proton Ventures is een engineering bedrijf gespecialiseerd in ammoniak gerelateerde technologie en producten. Proton heeft veel ervaring in het bouwen en ontwerpen van zowel drukopslag als gekoelde opslag van ammoniak en kleinschalige ammonia fabrieken. Daarnaast is Proton Ventures gespecialiseerd in opslagconcepten voor chemische en vloeibare energiedragers als onderdeel van de energietransitie naast meststoffen voor de agri-industrie. Meer informatie op protonventures.com.

 

Leave a Reply