Skip to main content

Recoy, een bedrijf dat energieflexibiliteit optimaliseert uit Nederland, en N-SIDE, een wereldwijd leidend bedrijf op het gebied van “advanced analytics” uit België, hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om zowel de Nederlandse industrie als ook de energieproducenten te helpen om de waarde van hun energieflexibiliteit te benutten.

Recoy en N-SIDE gaan samenwerken om het N-SIDE modular energy flexibility optimization platform te implementeren in de Nederlandse procesindustrie en verschillende andere sectoren zoals glas, tuinbouw, elektrisch vervoer en duurzame energieproductie.

Met het toegenomen aandeel wind- en zonne-energie fluctueert de elektriciteitsprijs steeds meer, hetgeen leidt tot risico’s maar ook tot kansen. Het voorspellen van elektriciteitsprijzen, het identificeren van flexibiliteit in productieprocessen en het optimaliseren van vraagsturing is complex, maar lonend! N-SIDE heeft laten zien dat industriële gebruikers 10% op hun energierekening kunnen besparen door energieflexibiliteit beter te benutten. Door dit te doen dragen ze ook bij aan het versnellen van de energietransitie doordat variabel producerende duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie op deze manier beter kunnen worden geïntegreerd in het energiesysteem. De energietransitie is nu in volle gang, getuige ook het verzoek van de Nederlandse overheid aan de gasverbruikende industrie om over te schakelen van Groningen-gas naar andere energiebronnen, bij voorkeur duurzame energie.

“Elektrificering is een belangrijk thema geworden en met N-SIDE’s oplossingen kunnen we bedrijven helpen om investeringen in energieflexibiliteit zoals energieopslag, netverzwaring en waterstof te beoordelen en samen met hen een robuuste energietransitiestrategie te ontwikkelen”, zegt Robert Kleiburg, directeur van Recoy.

“De samenwerking met Recoy is een belangrijke mijlpaal voor N-SIDE om de implementatie van innovatieve “advanced analytics” oplossingen te versnellen. Vanwege de combinatie van gedegen kennis en het dynamische team is Recoy een belangrijke speler in de energietransitie in Nederland”, aldus Jacques Parlongue, CEO van N-SIDE.

N-SIDE’s energieflexibiliteitsportfolio bevat producten die de prijzen op de verschillende markten voorspellen en een complete optimalisatieoplossing (ENERTOP) die klanten helpt om beslissingen te nemen over verschillende tijdshorizonnen van strategisch tot “real-time”. De geavanceerde algoritmen geven aanbevelingen aan de klant met betrekking tot de optimale energieproductie en consumptie.

Leave a Reply