Skip to main content

De regionale netbeheerders gaan onderzoeken hoe tijdsgebonden contracten voor klanten met grootschalige batterijopslag kunnen bijdragen aan een efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet. Hiermee lopen zij vooruit op de nieuwe Energiewet die momenteel in de maak is. Dankzij deze slimme oplossing kan de onbenutte ruimte op het elektriciteitsnet tijdens de dalmomenten ingezet worden om meer ondernemers aan te sluiten, ook op plaatsen waar het net zijn maximale capaciteit heeft bereikt. Liander kondigt de eerste pilots aan in Noord-Holland en Flevoland, Enexis Netbeheer in Drenthe.

Het elektriciteitsnet vormt de basis voor de verduurzaming en economische ontwikkeling van Nederland. Maar door de explosief toegenomen vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonneparken en zonnedaken bereikt het net op steeds meer plaatsen zijn maximale capaciteit. Echter, die maximale capaciteit wordt meestal maar op enkele momenten daadwerkelijk gevraagd door de aangesloten ondernemers. De rest van de tijd wordt de capaciteit van het net maar ten dele gebruikt (zie de afbeelding). Netbeheerders zijn wettelijk verplicht bij de toekenning van capaciteit op het net 24/7 rekening te houden met de maximale capaciteit die alle aangesloten ondernemers gelijktijdig kunnen vragen. Wordt die grens bereikt, dan zijn de netbeheerders verplicht nieuwe aanvragen op een wachtlijst te plaatsen totdat het net is uitgebreid. Ondertussen blijft op veel momenten een deel van de capaciteit van het elektriciteitsnet onbenut.

Onbenutte ruimte van het elektriciteitsnet

Ook klanten met grote batterijen zijn volgens de huidige wet- en regelgeving verplicht om capaciteit op het elektriciteitsnet 24/7 te contracteren, voor zowel verbruik (opladen) als teruglevering aan het net (ontladen). Omdat er steeds meer grootschalige batterijen geplaatst worden, dragen zij nu vaak bij aan het bereiken van de maximale capaciteit van het net. Terwijl zij juist een van de oplossingen kunnen zijn om het net efficiënter te gebruiken. In de nieuwe Energiewet ontstaan mogelijkheden om dit anders te regelen.

Tijdsgebonden contracten

De netbeheerders gaan nu onderzoeken hoe tijdsgebonden contracten voor klanten met grootschalige batterijopslag kunnen bijdragen aan een efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet. De netbeheerders bieden binnen een aantal pilots klanten met grote batterijen de mogelijkheid om de restruimte van het net te benutten om hun batterijen op te laden en te ontladen. Dat betekent dat zij alleen toegang krijgen tot het elektriciteitsnet op de momenten dat onbenutte ruimte  beschikbaar is.

Pilots Enexis

Enexis Netbeheer werkt in een pilot samen met PowerField, uitbater van zonneparken. Dat doen de partijen in Meppel en Emmen. PowerField plaatst daar eigen batterijen bij zijn zonneparken om bij drukte op het net de teruglevering van de zonnestroom uit te stellen tot rustiger momenten. Han Slootweg, directeur Asset Management Enexis Netbeheer: “Deze pilot is een goed voorbeeld van een innovatieve oplossing die we samen met onze klanten hebben ontwikkeld. Ik ben er trots op dat we samen met PowerField het voortouw nemen om deze oplossing in praktijk te brengen. Hierdoor kunnen we het elektriciteitsnet veel beter benutten, waardoor we ook nog meer nieuwe duurzame initiatieven kunnen aansluiten.”

Lees meer over de samenwerking van Enexis en PowerField

Pilots Liander

Liander start met GIGA Storage, ontwikkelaar van grootschalige batterijsystemen, drie pilots in zijn verzorgingsgebied. Het gaat om de inzet van batterijen in Amsterdam, Alkmaar en Lelystad. In Amsterdam en Alkmaar heeft het elektriciteitsnet de maximale capaciteit bereikt voor de levering van elektriciteit. Hier willen de partijen met de inzet van batterijen extra capaciteit voor de levering van elektriciteit creëren. In Lelystad heeft het net de maximale capaciteit bereikt voor de teruglevering van wind- en zonnestroom. GIGA Storage en Liander willen de batterijen hier gebruiken om meer ruimte voor de invoeding van groene stroom te creëren. Huibert Baud, directeur Klant & Ontwerp bij Liander: “Zo leren we hoe we per tijdsvak de beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet aan onze klanten kenbaar kunnen maken en of de business case van ontwikkelaars uit kan in combinatie met mogelijkheden voor andere inkomsten zoals congestiediensten. De eerste resultaten worden in 2023 verwacht.”

Lees meer over de samenwerking van  Liander en Giga Storage

Uitbreidingen en innovaties

De netbeheerders breiden overal in het land het elektriciteitsnet fors uit met nieuwe kabels, extra transformatorhuisjes en elektriciteitsverdeelstations. Tot 2030 gaat het om een investering van maar liefst 30 miljard euro.

De uitbreiding van het elektriciteitsnet gaat echter niet snel genoeg om alle ontwikkelingen bij te houden en aan de nieuwe vraag te kunnen blijven voldoen. Daarom zetten netbeheerders ook in op diverse innovaties en slimme oplossingen om het elektriciteitsnet beter te gebruiken, zoals de inzet van de vluchtstrook van het net om wind- en zonnestroom te vervoeren en meerdere producenten op 1 kabel (cable pooling).

Het energiesysteem van de toekomst zal met meer duurzame en lokale bronnen zoals wind en zon als basis, veel meer decentraal en sterker weersafhankelijk zijn. Zowel consumenten en ondernemers zullen in de toekomst daarom op een heel andere manier toegang hebben tot energie en hun energiegebruik moeten aanpassen aan momenten waarop energie beschikbaar is en getransporteerd kan worden.