Skip to main content

Gisteren debatteerde de Tweede Kamer over de afbouw van de salderingsregeling. Als alternatief voor deze afbouw kijkt de Tweede Kamer naar het stimuleren van thuis- en buurtbatterijen. Eerder hebben de VVD en de ChristenUnie al een plan gepresenteerd waarin een versnelde afbouw van de salderingsregeling wordt aangemoedigd en een aanschafsubsidie wordt aangekondigd voor thuis- en buurtbatterijen. Ook D66 steunt dit plan.

Energy Storage NL heeft samen met o.a. de NVDE, Holland Solar en Netbeheer Nederland onderstaande brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat dat Energy Storage NL eveneens voorstander is van een verdere afbouw van de salderingsregeling en dat er tegelijkertijd moet worden gekeken naar de stimulering van thuis- en buurtbatterijen, maar ook naar de stimulering van decentrale warmteopslag.

Amendement Cable Pooling met energieopslag
Tijdens het debat is door D66-Kamerlid Boucke ook een amendement ingediend waarin het wettelijk mogelijk wordt gemaakt om Cable Pooling met Energieopslag toe te staan. Energy Storage NL heeft eerder met Ventolines en Invest NL een modelovereenkomst gemaakt voor Cable Pooling met Energieopslag. Een juridische barrière staat het wettelijk toestaan van deze overeenkomst nog in de weg. Door het ingediende amendement wordt nu geprobeerd om Cable Pooling met energieopslag nu wettelijk mogelijk te maken. De doorvoering van dit amendement is wel afhankelijk van voldoende steun rondom de afbouwplan van de salderingsregeling. Voldoende steun daarvoor is nu nog onzeker vanwege een coalitie minderheid in de Eerste Kamer.

 

[pdfjs-viewer url=”https://www.energystoragenl.nl/wp-content/uploads/2023/01/20221219-wetsvoorstel-afbouw-salderingsregeling-NVDE-ES-HS-E-NL-NBNL-FAN-en-ESNL-finaal-002.pdf” attachment_id=”8112″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true][pdfjs-viewer url=”https://www.energystoragenl.nl/wp-content/uploads/2023/01/20221219-wetsvoorstel-afbouw-salderingsregeling-NVDE-ES-HS-E-NL-NBNL-FAN-en-ESNL-finaal-002.pdf” attachment_id=”8112″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]