Skip to main content

Platform voor energieopslag opgericht: Energy Storage NL

Energieopslag is voor zowel huishoudens als bedrijfsleven van groot belang voor de overgang naar schone, betrouwbare en betaalbare energie. Experts verwachten een explosieve groei van de energieopslagcapaciteit in de komende tien jaar. Om inzicht te houden in de snelle ontwikkelingen op het gebied van energieopslag en om innovaties rond energieopslag succesvol te laten zijn, is vanuit het FME Cluster Energie het platform Energy Storage NL opgericht.

De markt voor energieopslag groeit gemiddeld met 40% per jaar. Op het gebied van energieopslag wordt voortdurend geïnnoveerd, bijvoorbeeld door omzetting van elektriciteit in gas via plasmatechnologie of door de inzet van slimme (nano)materialen in nieuwe opslagtechnieken. Of het nu gaat om innovaties voor de opslag van wind- en zonne-energie, energie uit elektrische voertuigen, energie uit waterstof of om energie uit warmtebuffers in gebouwen; alle innovaties bieden kansen voor bedrijven en kennisinstellingen in de energiesector en technologische industrie.

Europa

Veel onderzoek en wetgeving op gebied van energie opslag komt uit Europa. Tot toe was Nederland op dit terrein niet goed in Brussel vertegenwoordigd. Met de komst van Energy Storage NL verandert dit. Energy Storage NL gaat ons land vertegenwoordigen in de European Association for Storage of Energy.

Samenwerking in cluster

Om innovaties succesvol te laten zijn is samenwerking van groot belang. Het platform Energy Storage NL draagt bij aan het verbinden en mobiliseren van de verschillende bedrijven en organisaties. Komend jaar richten de partijen die zich in het platform hebben verenigd op het ontwikkelen van een Roadmap Energieopslag die bedrijven meer inzicht geeft in trends en ontwikkelingen in de markt, technologie en maatschappij. Hierdoor worden risico’s voor de markt inzichtelijk gemaakt en kunnen er meer robuuste business cases opgesteld worden. Op dit moment bestaat het platform uit ruim dertig partijen uit het bedrijfsleven en de wetenschap, waaronder Siemens, TU-Delft, SMA, DNV-GL, ECN, DIFFER, WaterstofNet, IF-Technologies, TNO, Enexis, Alliander.

Het bestuur van Energy Storage NL bestaat uit: Jillis Raadschelders – DNV-GL (voorzitter), Jos Blom – Alliander, Franc Mouwen – PARKID, Aris de Groot – Ecovat, Rob Kreiter – ECN en Hans van der Spek – FME (secretaris).

Leave a Reply