Skip to main content

Het Nederlandse energienetwerk staat onder druk. Aan de ene kant door het toenemende energieverbruik door bijvoorbeeld elektrische auto’s, en aan de andere kant door een groeiend aantal duurzame energiebronnen (zoals zonnepanelen) dat energie terug levert aan het net. De oplossing voor dit probleem moet niet alleen komen van de netbeheerders, meent powermanagementbedrijf Eaton. Met slimme oplossingen voor energieopslag kunnen ook consumenten en bedrijven bijdragen aan de stabiliteit van het Nederlandse energienet.

Eaton, al decennia lang een betrouwbare partner op het gebied van powermanagement en de bijbehorende oplossingen, ziet hoe de slimme inzet van energieopslag voor bedrijven een antwoord kan zijn op problemen als overproductie door groene energiebronnen en overbelasting van het net en de daarop volgende uitval.

Hogere aansluitwaarde

Eén van de uitdagingen die Eaton bij bedrijven vaak signaleert, is de behoefte aan een hogere aansluitwaarde. Voor veel organisaties, zeker bij bedrijven die zelf ook energie opwekken, is de aansluitwaarde (die bepaalt hoeveel stroom er door de aansluiting kan) onvoldoende. Het verhogen van de standaard aansluitwaarde door de netwerkbeheerder is vaak maar tot op zekere hoogte mogelijk: de aangelegde kabel kan slechts een beperkte hoeveelheid stroom verwerken. Verhoging boven dat punt is alleen mogelijk door de aanleg van een nieuwe kabel: iets dat bijvoorbeeld door omliggende bebouwing niet altijd een optie is, en bovendien jaren in beslag kan nemen.

“Deze bedrijven zouden daarvoor graag op een bepaalde manier onafhankelijk zijn van hun netbeheerder/energieleverancier. Met onze slimme oplossingen voor Energy Storage helpen we ze daarbij.”

Externe batterij

Een oplossing daarvoor is de inzet van een externe batterij, die bij een hoog energieverbruik een deel van het benodigde vermogen kan leveren. Deze batterij kan tevens gebruikt worden voor de opslag van opgewekte energie: een tweede uitdaging die in het bedrijfsleven veel voorbij komt. De opbrengst uit duurzame energiebronnen fluctueert flink en is afhankelijk van externe factoren (bijvoorbeeld of de zon schijnt). Wanneer zonnepanelen een te grote hoeveelheid energie opwekken, kan deze niet altijd terug geleverd worden aan het net, omdat de capaciteit van het net niet groot genoeg is. In zo’n situatie gaan of de panelen uit (wat ten koste gaat van het rendement op de investering in de duurzame energiebron), of gaat de netzekering eruit, wat leidt tot stroomuitval op het gehele net (dus in het gehele bedrijf).

Opgewekte energie verdelen

Een externe energieopslag, zoals de Energy Storage oplossingen van Eaton, kan de opgewekte energie verdelen, waarbij een deel wordt opgeslagen voor later gebruik en een deel wordt terug geleverd aan het energienet. Daarmee komen bedrijven heel dicht bij het 0-op-de-meter-concept: energie die overdag wordt opgewekt wordt lokaal opgeslagen en ’s avonds of tijdens piekuren terug geleverd, waarbij het energienet dus per saldo ‘0’ energie levert. Bovendien functioneert de batterij tegelijkertijd als noodstroomvoorziening: op het moment dat het elektriciteitsnet om wat voor reden dan ook uitvalt, kan de batterij voor een bepaalde tijd in de benodigde hoeveelheid stroom blijven voorzien.

Piekmomenten

Op dit moment ziet Eaton vooral bij bedrijven in de agrarische sector een enorme vraag naar dit soort slimme toepassingen die een bepaalde onafhankelijkheid van het net opleveren. Tom aan de Stegge, Account Manager bij Eaton: “Agrarische bedrijven kennen vaak verschillende piekmomenten op een dag waarbij de normale aansluitwaarde van de netbeheerder ontoereikend is, bijvoorbeeld tijdens het melken van de koeien door een melkrobot. Tegelijkertijd hebben zij vaak de ruimte om zelf flink wat energie op te wekken, met bijvoorbeeld zonnepanelen. Dat is energie die ze lang niet altijd weer kwijt kunnen op het net. Deze bedrijven zouden daarvoor graag op een bepaalde manier onafhankelijk zijn van hun netbeheerder/energieleverancier. Met onze slimme oplossingen voor Energy Storage helpen we ze daarbij, zodat ze hun bedrijven kunnen inrichten volgens een duurzaam energiemodel dat rekening houdt met hun wensen en minimale eisen.”

Bron: Installatieprofs

Leave a Reply