Skip to main content

Energy Storage NL is partner van het Smart Storage Trendrapport 2022 dat recent voor het eerst is gepubliceerd. Het trendrapport brengt de de markt voor elektrische opslag in kaart. Het definieert 5 toepassingsgebieden waarvoor elektrische opslag in 2021 al ingezet wordt. Naast de huidige marktomvang worden de belangrijkste kansen en barrières voor toekomstige groei besproken.

De belangrijkste conclusies uit trendrapport worden hieronder gegeven:

 • In totaal zijn er eind 2021 zo’n 2.117 batterijsystemen aangesloten en is de capaciteit van
  deze systemen 185 MWh.
 • 64% van het aantal geïnstalleerde systemen wordt ingezet in het residentiële segment
  van de markt.
 • Aanpassing van het afbouwpad voor de salderingsregeling kan de opkomst van
  thuisbatterijen komende jaren ondersteunen.
 • Naast residentiële opslag, worden batterijen ingezet in de volgende segmenten:
  mobiele opslag, peakshaving, handel / netdiensten of een combinatie daarvan.
 • Van de totale opslagcapaciteit wordt 65% ingezet voor het leveren van handel en
  netdiensten in combinatie met ontlasten van de aansluitcapaciteit.
 • Stijgende volatiliteit van elektriciteitsprijs wordt gedreven door verschil in hernieuwbare
  opwek tussen middag en avond.
 • In totaal zijn er nu ruim 200 duizend elektrische auto’s in Nederland. Uitgedrukt in
  capaciteit is deze markt nog zo’n 38 keer groter dan de rest van de markt voor elektrische
  opslag.

Het Nationaal Smart Storage Trendrapport 2022 is hier te downloaden.