Skip to main content

FME en Energy Storage NL vragen al geruime tijd om een oplossing voor de dubbele heffing bij energieopslag. De dubbele heffing treedt op dit moment op bij energieopslagsystemen die diensten leveren aan het elektriciteitsnet. Op het moment dat deze systemen worden geladen, worden deze door de wet gezien als energieconsumenten. Daarom moet er over de geladen elektriciteit energiebelasting worden betaald. Een batterij is echter niet het einde van de keten, maar slechts een tussenstap. De elektriciteit verlaat de batterij ook weer en wordt vervolgens opnieuw geconsumeerd, waardoor er tweemaal energiebelasting wordt geheven over dezelfde hoeveelheid elektriciteit. Dit gaat direct in tegen het uitgangspunt van de energiebelasting, zoals de staatssecretaris terecht stelt, namelijk dat de levering aan het einde van de keten belast is.

FME en Energy Storage NL zijn blij dat het ministerie van Financiën de problemen erkent nadat een motie van GroenLinks, samen met D66 en VVD het kabinet opriep om oplossingen voor dubbele heffing bij energieopslag in kaart te brengen. Helaas heeft de staatssecretaris meer tijd nodig om een oplossing voor de dubbele heffing te vinden. De staatssecretaris schrijft in zijn brief dat dit onderzoek moet gaan plaatsvinden in het kader van een integrale evaluatie van de energiebelasting in 2020. Een wijziging in de energiebelasting als gevolg van dit onderzoek zou met ingang van 2021 in werking kunnen treden.

Voor FME en Energy Storage NL duurt dit te lang. We zien nu al op heel veel plekken in Nederland tekorten aan capaciteit in het elektriciteitsnet waardoor de energietransitie lokaal een halt toe wordt geroepen. We hebben technieken zoals energieopslag nodig om een robuust en slim elektriciteitsnet te kunnen bouwen. Daarom moeten dit soort belemmeringen zo snel mogelijk worden weggenomen. FME en Energy Storage NL zullen zich daarom de komende tijd blijven inzetten tegen dubbele heffing op energieopslag zodat op korte termijn een oplossing gevonden wordt.

Dit bericht verscheen eerder op FME.nl 

Leave a Reply