Skip to main content

Stefan Olsthoorn heeft per 1 september 2019 de dagelijkse leiding van het ESNL bureau op zich genomen. Hij neemt die rol over van Hans van der Spek die vanaf de oprichting in 2014 de drijvende kracht was achter de bureauorganisatie van ESNL. “Hans heeft met zijn FME-ervaring de organisatie van ESNL opgebouwd en een succes gemaakt. We zijn als bestuur heel dankbaar voor zijn tomeloze inzet” aldus Jillis Raadschelders, voorzitter van Energy Storage NL. ”Stefan heeft zich de afgelopen twee jaar goed ingewerkt en heeft gaandeweg steeds meer taken en verantwoordelijkheden kunnen overnemen.”

Hans van der Spek blijft deel uitmaken van het bestuur van ESNL en als zodanig nauw betrokken bij de politieke en strategische ontwikkelingen rondom energieopslag en -conversie. “Ik heb er het volste vertrouwen in dat Stefan ESNL naar een ‘next level’ kan brengen. Zelf ga ik mij de komende tijd meer richten op mijn passie: de verduurzaming van de industrie door inzet van innovatieve technologie. Ik wens Stefan veel succes in zijn nieuwe rol” aldus Hans van der Spek.

Leave a Reply