Skip to main content

Ontwikkelaars en leveranciers van energieopslagsystemen moeten hun samenwerking met de brandweer verder uitbreiden. Zo kunnen zij samen de veiligheid van energieopslagsystemen blijven verbeteren. De praktijkervaring van de brandweer biedt de energieopslagsector belangrijke inzichten voor nieuwe projecten. Andersom wordt de brandweer ook geholpen door kennis op te kunnen doen binnen de sector. Dat was de conclusie van de ‘Storage meets Safety’ ledenvergadering op 20 juni van Energy Storage NL bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in Arnhem.

Tijdens de ledenvergadering zijn Energy Storage NL deelnemers het gesprek aangegaan met het IFV en het team Duurzaamheid bij de Veiligheidsregio Haaglanden. Deze organisaties hebben in de afgelopen jaren, mede door de opkomst van elektrisch vervoer, veel ervaring opgedaan met incidenten waarbij batterijen betrokken waren. De ervaringen met batterijtechnologie zijn waardevol voor andere energieopslagtechnieken.

ESNL-deelnemers Energystock, ATEPS, Indutecc en DNV-GL presenteerden wat voor rol veiligheid in hun ontwerp speelt. Bij Energystock is, naast de technische veiligheid, ook het contact met de lokale bewoners en maatschappelijk en politiek draagvlak een zeer belangrijk aspect. ATEPS past het Safety by Design principe toe door tijdens de ontwikkeling van een hun Lithium-Ion systemen alle interne en externe risico’s in kaart te brengen en deze zo veel mogelijk uit te sluiten. Hierbij moet gedacht worden aan alle factoren tussen aanrijdingsgevaar tot cyber security. De Indutecc Nilar batterijen maken gebruik van Nikkel Metaal Hydride cellen, die niet kunnen ontbranden of exploderen en bovendien 100% recyclebaar zijn. Daarnaast is de batterij ook minder temperatuur afhankelijk, waardoor randapparatuur voor koeling niet langer nodig is. DNV-GL heeft veel ervaring op het gebied van veiligheid en energieopslag en heeft met die ervaring de Gridstor certificering ontwikkeld. Gridstor is een onafhankelijke richtlijn waarin veiligheid, gebruik en prestaties van op het net aangesloten batterijen staat beschreven. ATEPS was het eerste bedrijf ter wereld dat een Gridstor certificaat heeft ontvangen.

Het Instituut Fysieke Veiligheid heeft een lectoraat transportveiligheid, waarbinnen batterijtechnologie een steeds belangrijker aandachtspunt is en ook in de Veiligheidsregio Haaglanden is een team samengesteld om de kennis op het gebied van energieopslag te vergroten. Samen met deze partijen en leden onderzoekt Energy Storage NL de komende tijd wat er nodig is om de veiligheid van energieopslagsystemen verder te verbeteren. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar innovatievragen, best practices, bewustwording bij eindgebruikers en wet- en regelgeving. Leden met vragen over dit onderwerp kunnen terecht bij het bureau van Energy Storage NL.

Leave a Reply