Skip to main content

Het voorjaar van 2015 biedt industriële bedrijven nieuwe subsidiemogelijkheden voor energie-gerelateerde demonstratieprojecten.

Het gaat om twee regelingen:

1. Demonstratie Programma Hernieuwbare Energie

Het gaat hier om samenwerkingsprojecten gericht op besparingen op de SDE+ uitgaven. Het project moet duidelijk kunnen maken dat het een kostenvoordeel realiseert waardoor een lagere SDE+ nodig is. Vereist: Minimaal 1 onderneming met andere ondernemingen of kennisinstellingen. Het budget bedraagt € 50 miljoen, waarvan maximaal € 6 miljoen per project. Er wordt op basis van ‘wie het eerst komt’ geselecteerd. Openstelling is vanaf 1 april 2015; sluiting 15 december 2015. Gezien het budget raden wij aan je project zo snel mogelijk in te dienen na 1 april. Het FME Energiesubsidieteam ondersteunt je verder bij het onderzoeken van de haalbaarheid en schrijven van je aanvraag. Voor meer informatie: E [email protected].

2. Demonstratie Energie Innovaties (DEI)

De DEI betreft samenwerkingsprojecten tussen bedrijven en/of kennisinstellingen. Ook individuele bedrijven kunnen aanspraak maken op de regeling. Het budget bedraagt € 34 miljoen, waarvan maximaal € 4 miljoen per project. In 2015 zijn er twee tenders. De eerste sluit op 28 april 2015, de tweede op 27 oktober 2015. Gezien de april-deadline is vaart maken nodig. Voor een haalbaarheidsinschatting  van je project of ondersteuning kun je contact opnemen met het FME energiesubsidieteam via E [email protected].

Subsidie voor Indirecte Emissiekosten Industrie

Voor industrie-deelnemers aan energieconvenanten MJA3/MEE kan naast de teruggave op de energiebelasting (TEB) ook de Subsidieregeling Indirecte Emissiekosten( ETS) interessant zijn. Dit is een subsidie voor specifieke sectoren zoals onder meer aluminium, metaal en chemie. De subsidie wordt berekend over het elektriciteitsverbruik. Voorwaarden zijn:

  • Jouw onderneming is aangesloten bij de energieconvenanten MJA3/MEE;
  • RVO.nl heeft een positief advies afgegeven op het door de onderneming ingediend energie-efficiëntieplan (EEP);
  • Tijdig en compleet is een monitoringsrapportage ingediend;
  • Binnen jouw onderneming worden producten vervaardigd die vallen onder de in bijlage 4.4.1 van de Regeling genoemde lijst van 15 bedrijfstakken of deelsectoren.

Het budget bedraag € 50 miljoen. Volledige aanvragen (inclusief een goedgekeurd EEP) moeten uiterlijk 15 april 2015 zijn ingediend, dus wacht niet te lang. Onze adviseurs kunnen je helpen met een scorende aanvraag. Neem contact op via E [email protected] of T 088 – 400 8 400.

Leave a Reply