Skip to main content

Het ministerie van Economische Zaken stelt € 103 miljoen beschikbaar voor energie-innovatieprojecten, via subsidieregelingen van de Topsector Energie.

De eerste subsidietranche, waarin het ministerie van Economische Zaken € 103 miljoen beschikbaar stelt, is nu gepubliceerd. De subsidies zijn bedoeld voor energie-innovatieprojecten van privaat-publieke samenwerkingsverbanden. Aanvragen indienen kan vanaf 1 april 2015. Later dit jaar volgt nog een tweede tranche.

Eenvoudiger en toegankelijker

Het instrumentarium van de Topsector Energie is dit jaar eenvoudiger en toegankelijker gemaakt, met name voor ondernemers. Een aantal subsidieregelingen is samengevoegd tot 2 nieuwe regelingen. Ook zijn samenwerkingseisen en subsidiepercentages zoveel mogelijk geüniformeerd.

Nieuwe subsidieregelingen

Nieuw is de Hernieuwbare Energie-regeling, voor projecten die bijdragen aan het kosteneffectiever realiseren van de duurzame-energiedoelstelling van 16 procent in 2023. Ook nieuw is de iDEEGO-regeling (innovatie Duurzame Energie en Energiebesparing Gebouwde Omgeving). Onder de regelingen valt verder de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI), die voortkomt uit het Energieakkoord. Voor de DEI stelt de minister € 34 miljoen beschikbaar.

Meer informatie

Raadpleeg FME voor een scorende aanvraag. Neem contact op via T 088 – 400 8 400, E [email protected]

Leave a Reply