Skip to main content

TenneT heeft de gratis Electricity Storage Valuation-tool gepubliceerd. Deze tool geeft bedrijven inzicht in de business case van grootschalige elektriciteitsopslag, aldus TenneT. TenneT onderschrijft dat flexibiliteit, in de vorm van opslag, een randvoorwaarde is voor een duurzaam elektriciteitssysteem.

Flexibiliteit

Flexibiliteit in het elektriciteitssysteem is altijd nodig. Netbeheerders hebben het nodig voor de balans tussen vraag en aanbod op het hoogspanningsnet, en marktpartijen voor het opvangen van schommelingen in hun productie. Naarmate het aandeel duurzame bronnen groeit, en er in veel sectoren elektrificatie plaatsvindt, wordt deze vraag naar flexibiliteit steeds groter.

Flexibility Roadmap

In de Flexibility Roadmap presenteerde TenneT eerder al haar visie op flexibiliteit in het toekomstige elektriciteitssysteem in Nederland. De roadmap brengt flexibiliteitsoplossingen zoals energieopslag in kaart.

Om meer inzicht te geven in de mogelijkheden en beperkingen van business-cases voor grootschalige elektriciteitsopslag heeft TenneT een nu een tool uitgebracht.

Gratis Energie opslag tool

Met de tool van TenneT kunnen gebruikers eenvoudig zelf business cases voor grootschalige elektriciteitsopslag analyseren. De tool maakt gebruik van een methode om de optimale opslagruimte voor specifieke toepassingen te bepalen en bevat uitgebreide technische en economische parameters voor grootschalige opslagprojecten. Ook kunnen financiële analyses worden gemaakt. De gebruiker kan één van de modellen selecteren of eigen projecten definiëren.

TenneT heeft adviesbureau Ecofys gevraagd deze tool te ontwikkelen en is een aantal voorbeeldcases uitgewerkt. In deze modellen komen de volgende technologieën aan de orde:

  • Lithium-ion-accutechnologie (NMC)
  • Redox-flow-accutechnologie
  • Energieopslag met perslucht (Compressed Air Energy Storage, CAES)
  • Elektrolyse voor duurzame waterstofproductie

Ook wordt er in de voorbeeldcases aandacht besteed aan mogelijke marktsegmenten waarin elektriciteitsopslagsystemen kunnen worden ingezet zoals toepassingen op het gebied van FCR- en aFRR-vermogen en de day-ahead markt. De tool bevat ook historische prijsgegevens voor de verschillende marktsegmenten.

De gebruiker van de tool krijgt een uitgebreid overzicht van de resultaten, waaronder het rendement en de netto contante waarde van specifieke projecten, energiecycli en –opbrengsten en gedetailleerde cashflowinformatie op jaarbasis.

Downloaden en gebruiken

TenneT nodigt iedereen uit om de tool op onze website te downloaden en zelf te gebruiken. Energy Storage NL heeft TenneT uitgenodigd om tijdens de Energy Storage Day op 10 oktober in Den Bosch de Electricity Storage Valuation-tool en hun visie op flexibiliteit in het elektriciteitssysteem te presenteren.

Leave a Reply