Skip to main content

energy-opslag-2_960x345

Op 21 april 2015 zal, tijdens het congres Systeemintegratie van de Topsector Energie, de Routekaart energieopslag 2030 worden gepresenteerd. Berenschot, DNV GL en TUDelft hebben in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een roadmap opgesteld voor de realisatie van energieopslagsystemen in Nederland. De Roadmap geeft inzicht in de gewenste, respectievelijk noodzakelijke toekomstige rol van energieopslagsystemen in de Nederlandse context, het overheidsbeleid, reeds actieve organisaties op dit terrein en de relatieve positie van Nederlandse spelers in deze Europese / wereldwijde markt.

ESNL bestuurslid Hans van der Spek zal op 21 april als co-referent namens ESNL een reflectie geven op de Routekaart.

De Routekaart is vanaf 21 april te hier te downloaden.

Leave a Reply