Skip to main content

De Tweede Kamer heeft op 13 december 2016 een motie aangenomen waarin minister Kamp wordt gevraagd de salderingsregeling te continueren of te verbeteren.

De minister was al bezig met een evaluatie van de regeling.

Energy Storage NL heeft in het Nationaal Actieplan Energieopslag gepleit voor een aanpassing van de regeling waarbij behoud van investeringszekerheid van prosumenten wordt geborgd maar tegelijkertijd een overstimulering wordt voorkomen en opslag een beter kans krijgt bij kleinverbruikers van elektriciteit.

Gerelateerde documenten

Leave a Reply