Skip to main content

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 13 november een motie aangenomen die de regering oproept om de dubbele energiebelasting voor energieopslagsystemen weg te nemen. Dubbele energiebelasting ontstaat doordat energiebelasting wordt geheven op het moment dat de batterij geladen wordt en opnieuw bij gebruik van de elektriciteit uit de batterij. Dit is een belemmering voor de business case van energieopslagsystemen. De motie, die ingediend is door Kamerleden Tom van der Lee (GroenLinks), Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD) en Matthijs Sienot (D66), verzoekt de regering om oplossingen voor dit probleem in kaart te brengen en deze in het eerste kwartaal van 2019 aan de Kamer te rapporteren.

Energy Storage NL verzoekt de overheid al sinds de lancering van het eerste Nationaal Actieplan Energieopslag (in 2016) de dubbele energiebelasting af te schaffen. In de afgelopen jaren heeft Energy Storage NL, samen met Energie Nederland en FME, regelmatig gesprekken gevoerd over deze problematiek met de betrokken ministeries en politici. “Wij zijn zeer tevreden dat deze motie is aangenomen”, zegt Hans van der Spek, bestuurder bij Energy Storage NL en clustermanager energie bij FME. “We zullen er in de komende maanden positief-kritisch op toezien dat de motie ook goed uitgevoerd wordt en dat er daadwerkelijk een einde komt aan de dubbele energiebelasting”.

Leave a Reply