Skip to main content

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die de minister oproept om de uitrol van energieopslagtechnologie te versnellen. De motie werd ingediend door Matthijs Sienot (D66). In de motie wordt het belang van energieopslag genoemd als oplossing voor de beperkt beschikbare netcapaciteit in grote delen van Nederland. Hierdoor kunnen op dit moment veel zonne- en windenergie projecten in met name Noord Nederland niet aangesloten worden. Deze projecten zijn hard nodig om de doelstellingen van het energieakkoord voor 2020 te halen.

FME en Energy Storage NL vragen al langer aandacht voor energieopslag als oplossing van de problemen met netcapaciteit. We zijn dan ook heel blij met de ruime steun voor deze motie in de Tweede Kamer. In het dit jaar gelanceerde Nationaal Actieplan Energieopslag en Conversie worden al diverse acties genoemd waarmee invulling gegeven kan worden aan deze motie.

FME en Energy Storage NL gaan dan ook graag in gesprek met het ministerie en de netbeheerders die met deze problematiek te maken hebben.

Leave a Reply