Skip to main content

De ‘circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers’ is getekend door Staatssecretaris Van Veldhoven (infrastructuur en waterstaat). Met dit rondschrijven (circulaire) wil het ministerie bevoegde gezagen en het bedrijfsleven alvast handvatten geven totdat specifieke regelgeving is uitgewerkt. Tegelijkertijd zijn namelijk ook PGS-richtlijnen (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) in de maak, maar deze worden naar verwachting pas in 2021 gepubliceerd. Energy Storage NL heeft in de totstandkoming van deze circulaire het ministerie geadviseerd en neemt tevens deel aan de PGS-commissie.

De definitieve versie bevat nog een aantal aanscherpingen die zijn aangebracht aan de hand van de publieke consultatie eerder dit voorjaar.

De definitieve versie van de circulaire is hier te downloaden.

Leave a Reply