Skip to main content

Recent is een modelovereenkomst gepubliceerd voor het delen van één aansluiting voor wind-, zon- én opslagprojecten (‘cable pooling’). Met deze overeenkomst krijgen initiatiefnemers van duurzame energieprojecten de noodzakelijke, juridische handvatten om met één netaansluiting te werken. Voor de energietransitie is het delen van netaansluitingen noodzakelijk omdat het elektriciteitsnet vol raakt. De overeenkomst gaat in op alle noodzakelijke randvoorwaarden die daarvoor geregeld moeten zijn. Zo bevat de overeenkomst bepalingen over de projectrealisatie, vergoedingen, de relatie met de netbeheerder, meten, programmaverantwoordelijkheid, terugregeling van installaties, financiering en aansprakelijkheid.

In deze online bijeenkomst op 19 april van 10:30 tot 12:00 zal de modelovereenkomst Cable Pooling mét energieopslag worden toegelicht. Ook is er ook ruim de tijd om vragen te stellen. Zowel de opdrachtgever Invest-NL, de uitvoerder Ventolines als de brancheorganisatie Energy Storage NL zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.
Aanmelden kan via onderstaande link: https://live.webinary.nl/event/0419-investnl/