Skip to main content

De WindUnie, Energy Storage NL en Greenchoice gaan gezamenlijk een haalbaarheidsonderzoek doen naar de businesscase voor windenergie en opslag. Het consortium heeft hiertoe een subsidie ontvangen van de Topsector Energie.

Door opslag toe te voegen aan een windmolen(park) kan de levering van windstroom ontkoppelt worden van het tijdstip van opwekking. Daardoor kunnen windmoleneigenaren hun windstroom afzetten op de meest gunstige marktmomenten.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door DNV-GL die tevens de scenario’s voor prijs-duurcurves levert.

Windunie is een coöperatie van windmolenaars, burgerwindcoöperaties, eigenaren én initiatiefnemers van windparken. Met zo’n 225 leden vertegenwoordigt Windunie de meerderheid van windmolens in lokaal eigendom. Daarmee is de coöperatie een van de grootste leveranciers van Nederlandse windenergie.

Energy Storage NL is het platform van technologie- en energiebedrijven, netbeheerders en kennisinstellingen actief op het gebied van energieopslag.

Leave a Reply