NAAR DE WEBSITE
Adres gegevens:
Edelhertweg, 1, 8219 PH, Lelystad

+31 (0)320 29 11 11

Contact persoon:
Andrea Terbijhe
[email protected]

ALLE DEELNEMERS

Wageningen UR ACRRES


Het elektriciteitssysteem van de toekomst bestaat voor een groot deel uit duurzame energie. Energie uit zon en wind is per definitie onvoorspelbaar en stelt de maatschappij voor nieuwe technische en economische uitdagingen. Aan de andere kant maken internet en ICT nieuwe innovaties mogelijk die oplossingen bieden. Slimmer omgaan met energie in combinatie met ICT wordt ook wel Smart Grid genoemd. En dat is waar ACRRES aan werkt.

Wat doen wij?

Samen met het bedrijfsleven worden concepten verder ontwikkeld, onderzocht en getest waarmee duurzame energie beter en goedkoper afgezet kan worden op het Nederlandse elektriciteitsnetwerk. Technologie van energieproductie komt hier samen met de economie, opdat er meer wind- en zonne-energie wordt geproduceerd. Denk hierbij aan opslag in power to X als accu, gas, waterstof etc., netstabilisatie, peakshaving, cablepooling etc.

Voorbeelden

ACRRES werkt met partijen aan het gebruik van duurzame energie in elektrische auto’s en onderzoekt of het mogelijk is om grootschalig wind- en zonne-energie te combineren met een accu. Daarnaast wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie direct aan te sluiten op windenergie. Ook worden de mogelijkheden onderzocht om (wind)energie op te slaan in koeling/vriezers of het kookproces. Ten slotte worden diverse energieopslagsystemen getest in een (semi-) eilandsituatie.

Samenwerking

De bestaande faciliteiten (windturbines, zonpv, grootgebruiker, eigen netwerk op 150 KW, veel ruimte, goede vergunningen, veel testmogelijkheden, demonstratiemogelijkheden en kenniseconomische modellen) in combinatie met onze ervaring als praktijkonderzoekers geven ACRRES een uniek uitgangspunt bij de verdere ontwikkeling van Smart Energy.

Wij staan open voor samenwerkingsverbanden – met bedrijven, belangenorganisaties, overheden en onderwijs – en nieuwe ideeën om de duurzaamheid van alternatieve energievormen naar een hoger plan te tillen en daarmee milieu-innovaties te realiseren.

Voor bedrijven betekent samenwerking met ACRRES een gunstig innovatieklimaat en de beschikbaarheid over een breed scala aan faciliteiten, waardoor productiemethoden versneld winstgevender en duurzamer gemaakt kunnen worden.

Wie zijn wij

ACRRES is een toepassingscentrum voor duurzame energie in Lelystad. ACRRES is onderdeel van Wageningen University and Research. Zowel de provincie Flevoland als de gemeente Lelystad ondersteunen het initiatief.

Voor bedrijven en instellingen met belangstelling voor cleantech technology, biobased economy, duurzame energie en groene grondstoffen is ACRRES interessant als inspiratiebron en ontmoetingscentrum.

ACRRES voert momenteel projecten uit op het gebied van duurzame energie (op basis van zon, wind en biomassa)  en onderzoekt de mogelijke toepassingen van groene grondstoffen en kringlopen.

Dit doen we door:

  • Experimenteren: Samen met (nieuwe) partners voeren we toepassingsgericht onderzoek uit om prototypes te ontwikkelen ter verbetering van kosteneffectieve manieren van duurzame energieproductie en gebruik van biomassa.
  • Testen: We bieden bedrijven ruimte als testlocatie voor hun prototypes (processen, machines, apparaten).
  • Demonstreren: Op het eigen terrein in Lelystad zijn volop mogelijkheden voor het uitvoeren van demonstraties om huidige en toekomstige mogelijkheden van duurzame energie en groene grondstoffen voor het voetlicht te brengen.
  • Leren: Door concentratie van activiteiten biedt ACRRES een uitstekende leeromgeving (stages, opdrachten) en informatiepunt voor (groepen) studenten.