Wie zijn wij?

Energy Storage NL is dé brancheorganisatie voor de Nederlandse energieopslagsector en onderdeel van FME, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie.
Met meer dan honderd leden (bedrijven, netbeheerders, kennisinstellingen en financiers) willen wij op een betekenisvolle manier partijen met elkaar verbinden zodat er voor energieopslag duurzame businesscases ontstaan die een bijdrage leveren aan een succesvolle transitie naar een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening.

Ambitie en activiteiten

Een schone, betrouwbare en economisch haalbare energievoorziening, waarin energieopslag en -conversie een prominente rol speelt.

Deelnemers zijn bij Energy Storage NL aangesloten vanwege het brede en goede netwerk van aangesloten partijen en contacten met de overheid en stakeholders. Zij gebruiken Energy Storage NL om hun eigen netwerk te verbreden en kennis uit te wisselen met andere deelnemers en het Energy Storage NL bureau.

Energy Storage NL zet deze kennis in voor hoogwaardige belangenbehartiging voor de brede energieopslagsector. Samen met haar deelnemers promoot Energy Storage NL het belang van energieopslag in de energietransitie en biedt het deelnemers een podium om hun producten en diensten te promoten.

Partnerschappen

Energy Storage NL onderhoudt contact met externe stakeholders zoals Netbeheer Nederland, Holland Solar en andere branches. Zo dragen we een gezamenlijk geluid uit voor de inzet van energieopslag in het energiesysteem van de toekomst. Daarnaast zijn we lid van de European Association for Storage of Energy (EASE), waarin we bijdragen aan de belangenbehartiging in Brussel

Bestuur

Het bestuur is een evenwichtige vertegenwoordiging van de diverse deelnemersgroepen binnen Energy Storage NL. Bestuursleden adviseren over de langetermijnstrategie.

Voorzitter

Maarten van den Heuvel

Ik voel mij al jarenlang betrokken bij ons milieu en het inzetten van duurzame energie.

Vanaf 2006 ben ik als directeur van Cirmac International actief bezig geweest om wereldwijd projecten te realiseren voor biogas-opwerking tot groen gas vanuit zowel biogas als stortgas. Dit groene gas wordt op diverse manieren ingezet maar ook direct ingevoed op het aardgasnet.

Bij Bredenoord geef ik de afgelopen jaren (vanaf 2014)  mede sturing aan het ontwikkelen en inzetten van innovatieve producten, die bij onze klanten een forse reductie van zowel de brandstof als de CO2 emissie realiseren. Dit doen wij met diverse systemen, maar centraal staan daarin onze mobiele storage systemen (batterij) in diverse vormen. Deze producten worden zowel stand-alone als hybride ingezet.

Zo proberen wij adequaat mede sturing te geven aan de energietransitie waarvan we allemaal deel uitmaken.

Bestuurslid

Alexander Savelkoul

Meer informatie over Alexander volgt binnenkort op deze pagina.

Bestuurslid

Fokko Mulder

Na een studie natuurkunde in Leiden ben ik gepromoveerd op een vaste stof fysica onderwerp (cum laude). Sinds zo’n twintig jaar ben ik verbonden met de TU Delft en doe onderzoek naar energieopslag materialen, sinds 2008 als hoogleraar bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen. Het onderzoek gaat onder meer over batterijmaterialen, waterstof-opslag en -productie methoden. Wat betreft onderwijs heb ik de nieuwe master ‘Sustainable Energy Technology’ in Delft vorm helpen geven, en geef daar sinds 2006 verschillende energieopslag gerelateerde vakken.

De intentie is te werken aan oplossingen voor elektriciteitsopslag en conversie die uiteindelijk op grote schaal toegepast moeten kunnen worden; de systemen moeten bij kunnen dragen aan de komende energietransitie. Vandaar dat onderzoek uit gaat naar efficiëntere batterijen op basis van waterstof, lithium of natrium, en naar de productie van waterstof en ammoniak als brandstoffen en als industriële grondstof. Ik ben (mede-) auteur van zo’n 150 publicaties in internationale wetenschappelijke bladen en van enkele patenten. Verder ben ik betrokken bij commissies van o.a. NWO, NVAO, en een internationale werkgroep binnen het ‘EU-SET Plan’ op het gebied van batterijen onderzoek en ontwikkeling.

Bestuurslid

Robert Kleiburg

Ik ben al meer dan 25 jaar bezig met de energietransitie, eerst bij Shell, ECN en sinds 2017 als oprichter en directeur van Recoy. In deze periode zijn wind- en zonne-energie concurrerend geworden met fossiele brandstoffen. Nu is dé uitdaging hoe we deze variabele energiebronnen op een goede manier integreren in ons energiesysteem. Daar is energieflexibiliteit voor nodig inclusief energie-opslag.

Bij Recoy helpen we onze klanten bij het verwaarden van energieflexibiliteit op de verschillende elektriciteitsmarkten om zodoende de business case zo goed mogelijk te krijgen voor flexibele assets zoals batterijen (stationair als ook in elektrische voertuigen), e-boilers (eventueel met warmte-opslag), elektrolysers (eventueel met waterstof-opslag), etc. Ook bij ESNL zet ik me in om de business case acceptabel te krijgen voor investeerders en financiers van energie-opslag.

Bestuurslid

Margien Storm van Leeuwen

Drs. Margien Storm van Leeuwen studeerde Scheikunde op de Universiteit Utrecht. Ze werkte bij DSM, NedStack en Bredenoord en werkte als productmanger, inkoopmanager, salesmanager, business development en vervulde diverse posities in managment teams. Ze houdt van de combinatie van nieuwe technologie en vermarkting in het domein van energietransitie. Zo werkte ze met diverse kunststoffen, coatings, brandstofcellen, aggregaten, batterijen, PV en duurzame brandstoffen. Op dit moment is ze Chief Commercial Officer bij QuinteQ, een jong high-tech bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen, produceren en vermarkten van het meest geavanceerde vliegwiel dat met oneindig veel cycli en circulaire opbouw past in de opkomende behoefte aan robuuste opslagtechnologie bij defensie, metro’s en treinen, snellaadpleinen voor grotere electrische logistiek, havens en kranen, en diverse microgrids bij industrie.
Bestuurslid

Ruud Nijs

Ik wil echt graag de wereld een beetje beter helpen maken, en dat op een bedrijfsmatige manier.

Sinds 2018 ben ik de CEO van GIGA Storage. GIGA storage ontwikkelt, beheert en investeert in grootschalige batterijopslag in Europa. Er wordt geïnvesteerd in projecten voor zowel netstabiliteit als optimalisatie van de energievoorziening.

Daarvoor heb ik mij met name bezig gehouden met duurzame financiering en Artificiële Intelligentie (onder andere neurale netwerken). Ik heb zowel bij de ABN Amro bank als bij Rabobank vele jaren mogen werken, waarbij mijn laatste rol bij de Rabobank directeur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen was. Ook heb ik in diverse Investerings Commissies mogen zitten van duurzame fondsen en ben ik via BID Network en IFAD bezig geweest met ondernemerschap in ontwikkelingslanden.

Energieopslag is naar mijn mening ontzettend belangrijk om ons elektriciteit-netwerk stabiel te houden en klaar te maken voor de toekomst, waar er veel meer echte groene energie op vele plekken in het land wordt opgewekt.

Bestuurslid

Koen Broess

Dr. Koen Broess has a PhD in biophysics and a master’s degree in chemistry. He is responsible as segment leader energy storage & EVs for business development in North Europe. He is also key account manager. He has more than 11 years of experience in energy storage projects, new services and business models in the energy market and has set up and coordinated several (inter-)national projects. He is responsible for quality control of proposals and involved in the development of the battery safety test center. On national level, he was involved in the Dutch climate agreement, roadmap energy storage and the roadmap of electric vehicle batteries for the Dutch government. He is member of the working group for the Dutch ministry of Infrastructure and water management for battery safety and regulations. He is member of the executive board of the European Association for Storage of Energy (EASE).
Bestuurslid

Marco Kirsenstein

Als Programma manager Energie, Duurzaamheid en Circulariteit bij FME hou ik mij bezig met visie ontwikkeling en vraagstukken die spelen bij onze achterban. FME is een belangenvereniging voor de technologisch industrie.

Vanuit mijn technische achtergrond (werktuigbouw) ben ik geïnteresseerd in de technologie die bij de bedrijven wordt ontwikkeld. Vanuit mijn ervaring bij FME waar ik eerder als Branche directeur en Senior business developer 17 jaar actief ben geweest kan ik de vertaling maken naar actieve programma’s, projecten en platforms. Zo heb ik samen met relevante stakeholders het Fieldlab industriële elektrificatie (FLIE) ontwikkeld en bijvoorbeeld ook het Elektrolyser Makers Platform, EMP-NL.

Ik ga ESNL vanuit mijn kennis en ervaring als algemeen bestuurslid ondersteunen.

Bestuurslid

Siebe Geerts

Na mijn bachelor Technische Bedrijfskunde (2011) heb ik een aantal jaren als productieleider gewerkt, onder andere in het bedrijf van mijn ouders (RENA; ontwikkeling en productie van besturingselectronica en LED-technologie). Een internship in Canada, en een lange reis door Noord- en Zuid-Amerika prikkelden mijn interesse in international business. Daarom heb ik de sprong in het diepe gewaagd en ben naar China vertrokken, waar ik 5 jaar heb gewoond en gewerkt. De eerste jaren actief in supply-chain & manufacturing, daarna binnen een snelgroeiende startup doorgeschoven naar productontwikkeling en productmanagement.

Mijn pa had inmiddels een andere uitdaging gezocht en gevonden, ‘iets met warmteopslag’. Na me verdiept te hebben in de (potentiële) rol van Thermal Energy Storage in het energie systeem van de toekomst, heb ik besloten om terug te komen naar Nederland, en met HoCoSto een bijdrage te gaan  leveren aan de warmtetransitie.

Mijn eerste periode bij HoCoSto was vooral operationeel: het voorbereiden en begeleiden van enkele pilotprojecten. Dit schuift nu meer naar het faciliteren van de groei van het bedrijf. We bouwen aan een jong en ambitieus team, met gemeenschappelijke interesse in innovatie, techniek en duurzaamheid. We focussen op opschaling van de toepassing van piek- en seizoensbuffers in collectieve warmtesystemen, aangevuld met slimme besturing en optimaal energiemanagement.

Projectbureau

Het projectbureau richt zich op de dagelijkse werkzaamheden van Energy Storage NL.