Skip to main content

Werkgroep Moleculenopslag | 22 mei

De overgang naar duurzame energie vereist aanzienlijke veranderingen in zowel de vraag naar als het aanbod van hernieuwbare energiebronnen. Om deze reden bepleit Energy Storage NL de noodzaak van een...

Webinar Cable Pooling met Opslag

Recent heeft de ACM aangegeven dat Cable Pooling met Opslag door de toezichthouders wordt gedoogd. Energy Storage NL organiseert daarom op 30 mei van 16:00 tot 17:00 een webinar om...

Werkgroep Elektriciteitsopslag | 4 juni

In deze werkgroep onder leiding van bestuurslid Robert Kleiburg werken lidbedrijven aan de positie van de branche op verschillende thema’s rondom elektriciteitsopslag. ESNL gebruikt deze input in gesprekken met stakeholders...

Cyberveiligheid voor energieopslag – kick-off bijeenkomst

Verschillende partijen hebben aangegeven meer inzicht te willen verkrijgen in diverse cyberveiligheid-onderwerpen. Er is behoefte aan een duidelijk overzicht van de nationale en internationale richtlijnen die van toepassing zijn op...

ESNL inspiratiesessie bij Metalot 11 juni 2024

Voor deze inspiratiesessie zijn we te gast bij ESNL deelnemer Metalot. We nemen een kijkje in de keuken van dit bedrijf en gaan met elkaar in gesprek over de laatste...

Netwerkbijeenkomst ESNL | Energieopslag in Den Haag

Nieuwspoort Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag, Zuid-Holland

Duurzame energieopslag in elektriciteit, warmte en moleculen is onmisbaar in het nieuwe energiesysteem. Terwijl markten en nieuwe technologieën zich in hoog tempo ontwikkelen, is ook het beleidskader voor energieopslag in...

Werkgroep Moleculenopslag | 14 augustus

De overgang naar duurzame energie vereist aanzienlijke veranderingen in zowel de vraag naar als het aanbod van hernieuwbare energiebronnen. Om deze reden bepleit Energy Storage NL de noodzaak van een...

Werkgroep Warmteopslag | 15 augustus

De energietransitie vraagt om een geweldige omslag in vraag en aanbod van duurzame energie. Daarom bepleit Energy Storage NL (ESNL) een gelijk speelveld voor alle opslagtechnieken, met al hun verschillende...

Werkgroep Elektriciteitsopslag | 3 september

In deze werkgroep onder leiding van bestuurslid Robert Kleiburg werken lidbedrijven aan de positie van de branche op verschillende thema’s rondom elektriciteitsopslag. ESNL gebruikt deze input in gesprekken met stakeholders...