Wat bieden wij deelnemers?

 • Uitgebreide vermelding op de ESNL-website
 • Toegang tot de netwerkbijeenkomsten van ESNL
 • Meedenken en meebeslissen over standpunten van ESNL
 • Toegang tot alle beschikbare rapporten en onderzoeken op het gebied van energieopslag zowel nationaal als internationaal
 • Relevante (digitale) nieuwsupdates over internationale, Europese en nationale ontwikkelingen, subsidies en activiteiten op gebied van energieopslag
 • Deelname aan projecten van ESNL tegen ledentarief
 • Gebruik van het ESNL-logo op eigen website

Wat kost deelname?

Categorie deelnemer Bijdrage per jaar 
Eenmanszaak (1 medewerker) € 350,00
Kleinbedrijf (< 5 medewerkers) € 525,00
Middelklein bedrijf (6 t/m 10 medewerkers) € 1.000,00
Middelbedrijf (11 t/m 25 medewerkers) € 1.500,00
Middelgrootbedrijf (25 t/m 50 medewerkers) € 4.500,00
Grootbedrijf (50 t/m 100 medewerkers) € 7.000,00
Zeergrootbedrijf (>100 medewerkers) € 10.000,00

Voorwaarden deelname

 • ESNL behoudt zich het recht voor deelname van iedere kandidaat organisatie te valideren en/of te weigeren.
 • De deelnemer betaalt een jaarlijkse deelnemersbijdrage (van januari t/m december).
 • Deelnemersbijdragen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn betaald.
 • De deelnemer verklaart zich door aanmelding akkoord met deze voorwaarden.
 • Bij aanmelding wordt het aantal resterende kalendermaanden van het lopende jaar pro rato in rekening gebracht.
 • Deelnemer verklaart zich akkoord met het publiceren van zijn bedrijfsgegevens op de website van ESNL.
 • Opzegging dient minimaal 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij ESNL.
 • De contributie wordt jaarlijks verhoogd conform de door de CBS vastgestelde prijsinflatie-index (2015 = index 100).
 • Deelnemers die naast ESNL ook lid worden van de overkoepelende ondernemersorganisatie FME, krijgen 50% korting op het FME-tarief in het eerste jaar.
 • Consultancybureaus worden beoordeeld als middelgrootbedrijf, waarbij de voorwaarde geldt dat ze drie jaren aaneengesloten lid moeten zijn van ESNL.

BELANGRIJKE MEDEDELING:
In verband met het overgaan van een nieuw CRM systeem, is het tijdelijk niet mogelijk online aan te melden voor deelname. Wij verzoeken je vriendelijk om een email te sturen naar info@energystoragenl.nl zodat wij je kunnen informeren zodra de aanmeldingslink weer geactiveerd is.  De aanmelding zullen wij in de tussentijd wel alvast in voorbehandeling nemen.
d.d. 26 januari 2023