Wat bieden wij deelnemers?

 • Uitgebreide vermelding op de ESNL-website
 • Toegang tot de netwerkbijeenkomsten van ESNL
 • Meedenken en meebeslissen over standpunten van ESNL
 • Toegang tot alle beschikbare rapporten en onderzoeken op het gebied van energieopslag zowel nationaal als internationaal
 • Relevante (digitale) nieuwsupdates over internationale, Europese en nationale ontwikkelingen, subsidies en activiteiten op gebied van energieopslag
 • Deelname aan projecten van ESNL tegen ledentarief
 • Gebruik van het ESNL-logo op eigen website

Wat kost deelname?

Categorie deelnemer Bijdrage per jaar
Eenmanszaak (1 medewerker) € 365,00
Kleinbedrijf (< 5 medewerkers) € 550,00
Middelklein bedrijf (6 t/m 10 medewerkers) € 1.040,00
Middelbedrijf (11 t/m 25 medewerkers) € 1.560,00
Middelgrootbedrijf (25 t/m 50 medewerkers) € 4.680,00
Grootbedrijf (50 t/m 100 medewerkers) € 7.280,00
Zeergrootbedrijf (>100 medewerkers) € 10.400,00
Overig : universiteiten € 1.560,00
Overig: bankinstellingen € 2.600,00

Voorwaarden deelname

 • ESNL behoudt zich het recht voor deelname van iedere kandidaat organisatie te valideren en/of te weigeren.
 • De deelnemer betaalt een jaarlijkse deelnemersbijdrage (van januari t/m december).
 • Deelnemersbijdragen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn betaald.
 • De deelnemer verklaart zich door aanmelding akkoord met deze voorwaarden.
 • Bij aanmelding wordt het aantal resterende kalendermaanden van het lopende jaar pro rato in rekening gebracht.
 • Deelnemer verklaart zich akkoord met het publiceren van zijn bedrijfsgegevens op de website van ESNL.
 • Opzegging dient minimaal 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij ESNL.
 • De contributie wordt jaarlijks verhoogd conform de door de CBS vastgestelde prijsinflatie-index (2015 = index 100).
 • Deelnemers die naast ESNL ook lid worden van de overkoepelende ondernemersorganisatie FME, krijgen 50% korting op het FME-tarief in het eerste jaar.
 • Banken, universiteiten en consultancybureaus worden apart beoordeeld waarbij afgeweken kan worden bovenstaande contributies en voorwaarden voor lidmaatschap.

Wij verzoeken je vriendelijk om het aanmeldformulier te downloaden en deze ingevuld te retourneren naar [email protected]
De aanmelding wordt direct in behandeling genomen.

The application form is also available in English. We kindly request you to download the application form and return it completed to [email protected]
The application will be processed immediately.