Wat bieden wij deelnemers?

 • Uitgebreide vermelding op de ESNL-website
 • Toegang tot de netwerkbijeenkomsten van ESNL
 • Meedenken en meebeslissen over standpunten van ESNL
 • Toegang tot alle beschikbare rapporten en onderzoeken op het gebied van energieopslag zowel nationaal als internationaal
 • Relevante (digitale) nieuwsupdates over internationale, Europese en nationale ontwikkelingen, subsidies en activiteiten op gebied van energieopslag
 • Deelname aan projecten van ESNL tegen ledentarief
 • Gebruik van het ESNL-logo op eigen website

Wat kost deelname?

Categorie deelnemer Bijdrage per jaar excl. BTW
Micro (t/m 10 werknemers) €    525,-
Klein (11 t/m 50 werknemers) € 1.500,-
Middelgroot (51 t/m 250 werknemers) € 2.250,-
Groot (>250 werknemers) € 4.500,-
Onderwijsinstellingen € 1.500,- plus in-kind bijdrage
Consultancybureaus € 4.500,- plus minimaal drie jaren deelname

Voorwaarden deelname

 • ESNL behoudt zich het recht voor deelname van iedere kandidaatorganisatie te valideren en/of te weigeren.
 • De deelnemer betaalt een jaarlijkse deelnemersbijdrage (van januari t/m december).
 • Deelnemersbijdragen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn betaald.
 • De deelnemer verklaart zich door aanmelding akkoord met deze voorwaarden.
 • Bij aanmelding wordt het aantal resterende kalendermaanden van het lopende jaar pro rato in rekening gebracht.
 • Deelnemer verklaart zich akkoord met het publiceren van zijn bedrijfsgegevens op de website van ESNL.
 • Opzegging dient minimaal 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk kenbaar te worden gemaakt bij ESNL.
 • De contributie wordt jaarlijks verhoogd conform de door de CBS vastgestelde prijsinflatie-index (2015 = index 100).
 • Voor de volgende typen bedrijven is het Energy Storage NL-lidmaatschap alleen mogelijk in combinatie met een FME-lidmaatschap*:
  • Maakbedrijven
  • ICT en software-ontwikkelaars
  • Engineeringsbedrijven
  • Technische handelsondernemingen.

  *Dit wordt per aanmelding beoordeeld. FME-leden krijgen 25% korting op het Energy Storage NL-lidmaatschap.

Bent u lid van FME?

DEELNAME FME-LEDEN

Bent u GEEN lid van FME?

DEELNAME NIET-FME-LEDEN