De energietransitie: daar wil ik bij zijn! daar wil ik een leuke rol in vervullen!

De eerste 10 jaar van mijn werkend bestaan lag het accent van mijn carrière op consultancy en projectmatig werken. Een zeer waardevolle tijd, waarin ik veel ervaring op heb gedaan met het tot wasdom brengen van innovaties, het interessante spanningsveld tussen overheid, ondernemers en onderwijs en met name ook een uitgebreide netwerk heb opgebouwd.

Deze ervaring en instrumenten heb ik neem naar de firma ATEPS, om vanuit deze positie en met een nieuwe pet op, bij te dragen aan een versnelling van de energietransitie. En hoewel we in een zeer interessante tijd leven van trendbreuken en regimeveranderingen, is de ‘devil vaak ook in de details’.

Vanuit EnergyStorageNL zal ik mij hoofdzakelijk gaan focussen op deze ‘details’ die ogenschijnlijk de waardering van flexibiliteit, waaronder opslag, in de weg staan. Gezien de snelheid waarmee zonne- en wind-energie onderdeel worden van de energievoorziening lijkt dit geen overbodige luxe.