Skip to main content

JP-Energiesystemen heeft in samenwerking met PowiDian een brandstofcel aggregaat op waterstof geleverd aan Ameland. Als onderdeel van het Duits-Nederlandse INTERREG-project H2Watt voert Ameland testen uit met een 110KVA brandstofcel aggregaat op waterstof. Het aggregaat draait synchroon met het elektriciteitsnet en levert daarmee een deel van de energievraag voor de gebouwde omgeving.

De testen zijn bedoeld om te kijken in hoeverre de brandstofcel, in combinatie met zijn grote interne batterijopslag, tijdens het leveren van elektriciteit het vraagprofiel van de omgeving kan volgen.
De testresultaten helpen Ameland om keuzes te maken tijdens hun energietransitie. Ameland wil in 2035 van het aardgas af en zoveel mogelijk energie zelf opwekken.

Binnenkort wordt er een 2e zonnepark op Ameland gerealiseerd. Door het toepassen van energieopslag wordt het teveel aan eigen geproduceerde energie opgeslagen in een combinatie van batterijen en waterstof. Dankzij de lokale energieopslag vormt het nieuwe zonnepark geen extra belasting voor het regionale elektriciteitsnet en wordt netverzwaring voorkomen.

Op momenten dat de energievraag groter is dan de eigen productie zet de brandstofcel beschikbare waterstof om in elektriciteit en warmte. Bij een stationair systeem kan de warmte nuttig gebruikt worden en gaat er weinig energie verloren. Naast stationaire toepassingen biedt een mobiel systeem de mogelijkheid om tijdens festivals de bekende dieselaggregaat te vervangen. Voor mobiele toepassingen dient, naast het aggregaat, waterstof getransporteerd te worden. Ameland heeft hier tijdens de huidige tests ervaring mee opgedaan door gebruik te maken van een trailer.