Skip to main content

Speciaal coördinator Netcongestie Ben Voorhorst presenteert vandaag zijn eindrapport over de aanpak van netcongestie in Nederland. In dit Landelijk Actieprogramma Netcongestie wordt opgeroepen tot diverse acties, waaronder het uitbreiden van flexibele capaciteit en het vergroten van centrale regie door de Rijksoverheid. Het rapport is opgesteld in samenwerking met het Rijk, decentrale overheden, netbeheerders en verschillende brancheorganisaties.

Na eerder oplossingen voor de problemen in Brabant en Limburg te hebben onderzocht heeft Voorhorst de afgelopen maanden gewerkt aan het voorliggende plan. Het programma richt zich op drie hoofddoelen:

  • Sneller bouwen – sneller realiseren van netuitbreidingen: Aanpak waarin verschillende projecten in een gebied in samenhang worden aangestuurd door provincies, Rijk, gemeenten en netbeheerders.
  • Sterk sturen – sturen op betere benutting van het net: Met regelgeving, contractvormen, nettarieven, etc. Door ACM, netbeheerders, Rijk in samenspraak met netgebruikers.
  • Vergroten flexibele capaciteit – publiek-private acties voor slimme oplossingen: Industrieën en bedrijven ontwikkelen en benutten flexibel energiegebruik. Door netgebruikers, netbeheerders, Rijk, provincies, gemeenten en ACM.

Bij deze doelen worden concrete acties voor opslag benoemd, waaronder het instellen van een eigen tarief en het mogelijk maken van Cable Pooling met Opslag. Energy Storage NL is aangesloten bij de werkgroepen om de uitvoering hiervan verder vorm te geven.

Lees hier het persbericht over het Landelijk Actieprogramma Netcongestie. Hieronder valt het hele rapport te lezen.