Skip to main content

CE Delft heeft in opdracht van Huawei (onder andere producent van thuisbatterijen) onderzoek gedaan naar de eigenschappen van thuisbatterijen, de rol en potentie van thuisbatterijen in het energiesysteem, de businesscase voor thuisbatterijen, belemmeringen voor thuisbatterijen en beleid om thuisbatterijen te realiseren. Er zijn twee centrale rollen voor thuisbatterijen in het energiesysteem:

  • Thuisbatterijen kunnen door energiebalancering bijdragen aan de leveringszekerheid van het energiesysteem, CO2-reductie en voorkomen van curtailment.
  • Thuisbatterijen kunnen ingezet worden om de pieken te verlagen van het huishouden of van het totale elektriciteitsnet en zo bijdragen aan het uitstellen van netverzwaring of mogelijk te voorkomen.

CE-Delft concludeert in deze studie dat thuisbatterijen vooral een rol hebben voor energiebalancering en minder voor netcongestie. Er is op dit moment alleen geen rendabele businesscase voor het opslaan van energie en handel door middel van een dynamisch energiecontract; ook niet met de afschaffing van de salderingsregeling en dubbele energiebelasting. Inzet op andere elektriciteitsmarkten kan de rentabiliteit wel verbeteren.

Kijkend naar deze conclusies doet CE-Delft in het onderzoek de volgende aanbevelingen voor thuisbatterijen:

  • 1. Creëer betere randvoorwaarden voor de thuisbatterij, zoals een richtlijn over brandveiligheid voor thuisbatterijen, het opzetten van een infrastructuur voor inzameling en recycling en wettelijke eisen voor cybersecurity, zodat naleving mogelijk is.
  • 2. Het onderzoek concludeert dat de salderingsregeling en daarna de dubbele energiebelasting de terugverdientijd langer maken. Het afschaffen van de salderingsregeling is een logische maatregel om eigen gebruik aan te moedigen.
  • 3. Onderzoek hervorming van nettarieven. Met het huidige beleid verhogen thuisbatterijen, de piekbelasting op het elektriciteitsnet. De netbeheerders kunnen met de markt verder onderzoek doen naar het beperken van de impact op het net, door het aanpassen van tarieven of door directe sturing voor een beperkt aantal uren per jaar.

Tot slot is, afhankelijk van de inzet van de thuisbatterij, voor een rendabele businesscase, tijdelijke stimulering noodzakelijk in de vorm van een subsidie. Wanneer belemmerende regelgeving wordt aangepakt is er een subsidie nodig tussen de 20% & 40% voor een redelijke terugverdientijd (TVT).

CE Delft heeft in juni 2023 in opdracht van Huawei Technologies B.V. ook een kennisdocument met algemene informatie in kaart gebracht over thuisbatterijen. Zie alle rapporten via de volgende link: https://ce.nl/publicaties/thuisbatterijen-in-de-energietransitie