NAAR DE WEBSITE
Adres gegevens:
Heiningstraat, 3, 4885 JJ, Achtmaal

+31 (0)6 22421422

Contact persoon:
Siebe Geerts
[email protected]

ALLE DEELNEMERS

HoCoSto B.V.


Warmtebuffer van HoCoSto is de ontbrekende schakel bij duurzaam verwarmen en koelen.

HoCoSto levert een innovatieve, modulaire bufferconstructie voor duurzame warmteopslag.

De warmtebuffer, een STES (seisonal thermal energy storage), is de ontbrekende schakel tussen het opwekken van warmte middels zonnecollectoren en het gebruik van voelbare warmte. In de perioden dat er onvoldoende zonne-uren zijn om rechtstreeks te voldoen aan de warmtevraag kan gebruik gemaakt worden van opgeslagen warmte uit de buffer. Hiermee wordt men onafhankelijk van een gasaansluiting.

Het unieke van de buffer is dat deze door de gepatenteerde bouwmethode eenvoudig en snel te installeren is. Er is geen betonnen constructie of wapening nodig. Dit maakt lokale en kleinschalige opslag mogelijk en betaalbaar. De maatvoering van de buffer wordt aangepast aan de warmtevraag. Solitaire panden kunnen zelfvoorzienend worden, gedeelde toepassing bij clusters van woningen of een wooncomplex is uitermate kostenefficiënt.

Na afdekking van de STES met een isolatielaag en een laag aarde is het terrein weer functioneel tot 1.5 ton/m2. Hierdoor kan de locatie als tuin, speelveld of parkeerplaats gebruikt worden. De STES fungeert als een externe boiler en wordt aangesloten op de huisinstallatie.

Als source is restwarmte van industriële processen is een alternatief. In een warmtenet, of bij een WKO-installatie, kan de warmteopslag als tussenbuffer ingepast worden waardoor het totale systeem efficiënter wordt.

HoCoSto staat voor hot-cold-storage. Naast toepassing als warmteopslag kan de buffer ook fungeren als koudeopslag. In combinatie met een specifieke warmtepomp is de STES de kern van een systeem voor actief koelen, passief verwarmen.