NAAR DE WEBSITE
Adres gegevens:
Anna van Buerenplein, 1, 2595 AB, Den Haag

+ 31 (0)88 866 00 00

Contact persoon:
Joris Koornneef
[email protected]

ALLE DEELNEMERS

TNO Energie Transitie


De ambitie van TNO Energie Transitie is om samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen zodat Nederland in 2050 een energiehuishouding zonder CO₂-emissies heeft. Dagelijks werken er 700 toponderzoekers aan deze ambitie middels onafhankelijk en internationaal toonaangevend onderzoek op het gebied van technische, sociale en beleidsinnovaties.

In het toekomstige energiesysteem zal energieopslag een cruciale rol spelen als een van de kosteneffectieve opties om flexibiliteit te leveren aan een betrouwbaar, betaalbaar en rechtvaardig duurzaam energiesysteem. Een portfolio aan oplossingen is nodig met soms een laag vermogen en snelle respons en kleine energievolumes (<1 kW, <1s) tot hoge vermogens op langere termijn met zeer grote energievolumes (> 1 GW; uren tot dagen en verder). ​TNO werkt daarom aan een familie van energieopslag- en conversietechnologieën om tegen acceptabele kosten de energietransitie waar te maken. Daarbij slim gebruik makend van kennis van alle onderdelen van het energiesysteem en hun onderlinge samenhang.

Onze activiteiten variëren van het doen van literatuurstudies tot het inzetten van kennis en laboratoria zoals het ‘Energy storage platform’ om met bedrijven concrete innovaties te bewerkstelligen. We werken samen met en voor overheden, netbeheerders, energiebedrijven, technologieleveranciers, industriële eindgebruikers, universiteiten, brancheorganisaties, NGO’s en tal van andere bij de energietransitie betrokken partijen.

Voor meer informatie bezoek de site van TNO Energie Transitie