NAAR DE WEBSITE
Adres gegevens:
Westervoortsedijk, 73, 6827 AV, Arnhem

026 384 46 46

Contact persoon:
Marc Hiddink
[email protected]

ALLE DEELNEMERS

Industriepark Kleefse Waard


Cleantech community

Industriepark Kleefse Waard (IPKW) is een werklocatie van circa 90 hectare groot dat duurzame energie-gerelateerde bedrijven huisvest, faciliteert en met elkaar verbindt. Samen met de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven wordt gewerkt aan de cleantech campus van de toekomst.

Duurzaamheid zit van oudsher in onze vezels. Als voormalig terrein van de AKU (Algemene Kunstzijde Unie) en later AkzoNobel en nu in eigendom van Schipper Bosch, wordt duurzaamheid op verschillende manieren uitgedragen. Enerzijds de thematiek van de partijen die zich hier vestigen (de huurders) en anderzijds hoe de plek zelf wordt ingericht. Met de soort bedrijven, de bebouwde omgeving en de programmering – waarbij IPKW op het gebied van energie, afval, gebouwen, mobiliteit en mensen invulling geeft aan de circulaire economie – is de ambitie om in 2025 het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland te zijn.

Verbinding en synergie

IPKW richt zich specifiek op bedrijven in de Energie- en Milieutechnologie (EMT), ook wel cleantech genoemd. De huurders ontwikkelen en innoveren voor een schonere toekomst, in een omgeving die zowel vanuit bedrijfseconomisch perspectief als vanuit sociaal ondernemerschap interessant is. Samenwerken met innovatieve bedrijven en het onderwijs staat centraal. Met de Greenhouse als incubator en met Generation-E als programma biedt IPKW als cleantech campus ook volop kansen voor de ontwikkeling van energy startups.

Faciliteiten en ontmoeting

Een bruisende cleantech community wordt op IPKW aangemoedigd en gefaciliteerd door een breed scala aan faciliteiten. Van restaurant De Waard en de eigen technische dienst tot bootcamp en een elektrische deelauto voor IPKW’ers. Ontmoeting en kennisdeling staan hierbij altijd centraal. Met grote regelmaat worden evenementen, bijeenkomsten en productlanceringen op het park gefaciliteerd en georganiseerd. Zo werken we met elkaar op een bijzondere plek, die barst van de historie, aan de energiecampus van de toekomst.