NAAR DE WEBSITE
Adres gegevens:
Europalaan, 93, 3526 KP, Utrecht

+31 (0)85 002 0135

Contact persoon:
Bouke Siebenga

ALLE DEELNEMERS

Friday Energy BV


Verduurzamen met slimme energieopslag

Wij geloven in een wereld waarin iedereen toegang heeft tot 100% duurzame en betaalbare energie. Om de daarvoor noodzakelijke transitie van ons hele energiesysteem te kunnen realiseren, hebben we meer duurzaam opgewekte energie nodig. Daarnaast hebben we veel ruimte en flexibiliteit nodig in ons energiesysteem. Meer kabels leggen kost tijd en geld. Als we nu geen actie ondernemen, moeten de volgende generaties die kosten betalen. Waardoor energie voor hen onbetaalbaar gaat worden. Als technologiebedrijf helpen we andere bedrijven, organisaties en vastgoedeigenaren te investeren om de energietransitie te versnellen. Zodat we de kosten niet verschuiven naar de generaties die na ons komen.

Friday energy slimme accu's voor landbouw en industrieWij zien slimme energieopslag in veilige lithium ijzerfosfaat (LFP) batterijsystemen – van 15 kilowattuur tot meerdere megawatturen – als een belangrijke bron van flexibiliteit, waarmee vraag en aanbod van (duurzame) energie op elkaar kan worden afgestemd.

De basis van de slimme batterijsystemen die we leveren is de door ons ontwikkelde sturingssoftware met een eigen algoritme. Die software is in te stellen voor meerdere doelen. Wij kunnen voor elk bedrijf de optimale manier van aansturing berekenen. Die vergroot enerzijds het gebruik van zelfopgewekte zonne- of windstroom en helpt anderzijds ons stroomnet te ontlasten. Door als bedrijf op piekmomenten als alle panelen op onze daken tegelijk zonnestroom opwekken deze even op te slaan, om pas aan het net te leveren als alle mensen ’s avonds thuiskomen van hun werk en we samen een paar uur veel stroom nodig hebben of om deze stroom zelf de volgende ochtend te gebruiken. Of door zonnestroom op de slaan zodat je geen uitbreiding van je netaansluiting nodig hebt als je (meer) zonnepanelen wilt plaatsen of nieuwe machines wilt kopen die op piekmomenten veel stroom nodig hebben.

Met een sturingsmodel op maat dat past bij de grootte van de stroomaansluiting, het stroomverbruik én eventuele eigen opwek, kunnen wij op afstand automatisch zorgen dat elke batterij op precies de juiste momenten wordt opgeladen en weer ontladen. Wat dat juiste moment is, hangt af van het beoogde doel van het batterijsysteem. Zo duurzaam mogelijk ondernemen, een zo hoog mogelijk financieel rendement, of een combinatie daarvan.