NAAR DE WEBSITE
Adres gegevens:
NuenenContact persoon:
Stan Mens
stan@ysubsidie.nl

ALLE DEELNEMERS

Ysubsidie


De subsidiedienstverlening van Ysubsidie richt zich op vier pijlers:

  • Hernieuwbare energie en opslag;
  • Waterstof;
  • Verduurzaming van industrie en vastgoed;
  • Circulaire economie.

Wij zien het als onze taak om ervoor te zorgen dat duurzame projecten met maatschappelijk belang doorgang vinden. Ysubsidie verbindt duurzame projecten aan subsidies zodat de realisatie financieel haalbaar wordt. Zo maken wij een positieve impact op de wereld