NAAR DE WEBSITE
Adres gegevens:Contact persoon:
Esther Vermolen
nam-communicatie@shell.com

ALLE DEELNEMERS

Nederlandse Aardolie Maatschappij


Op dit moment verlenen we al ondersteuning voor een CCS project op de Noordzee en een Geothermie project in Leeuwarden. Daarnaast doen we onderzoek naar verschillende andere mogelijkheden, waaronder ondergrondse waterstofopslag, waar we onze kennis en kunde kunnen aanwenden.

Infrastructuur

Waarom kan de NAM ook een rol spelen in de (regionale) energietransitie? Wij hebben kennis van de ondergrond, beschikken over aansluitingen op de landelijke infrastructuur voor gas en elektriciteit, zowel op land als op zee en tegelijkertijd hebben we ook ervaring met het opwerken en uitvoeren van complexe projecten. Die infrastructuur en aansluitingen maken dat we vrij eenvoudig bij woningen, gebouwen en industrie komen. Met onze partners brengen we deze punten samen en werken we aan energie-oplossingen voor de toekomst; opslag, productie en het faciliteren van transport.

Energiehubs

Voormalige gaslocaties zijn ook in te zetten voor de energietransitie. Er kan dan een energiehub worden gemaakt door middel van de oude locatie, de infrastructuur, aanwezige vergunningen en nieuwe duurzame activiteiten. In Emmen hebben we al de stap gezet om met negen verschillende partners de eerste regionale energiehub te verwezenlijken. Hier krijgt het concept al gestalte waarbij een zonnepark wordt gerealiseerd en de productie van groen gas en het plaatsen van een waterstoffabriek en tankstation toekomstige ambities zijn. Op vele andere plekken op land zijn we in gesprek om het concept te realiseren.

Aardgas als onderdeel van de energietransitie

Maar nieuwe energievormen gaan in de transitie hand in hand met gaswinning. Want bijna alle onafhankelijke onderzoeken wijzen uit dat aardgas nog jaren een belangrijke energiebron voor Nederland blijft, aardgas is daarmee ook een transitiebrandstof. Wij kijken dan ook hoe we duurzame energievormen naast onze aardgasproductie kunnen ontwikkelen. Hier gaan wij in gesprek met onze omgeving: waar is in een specifieke regio behoefte aan, hoe kunnen wij als bedrijf daaraan bijdragen. Veel van onze initiatieven zullen daarom gekoppeld zijn aan de regio’s waar wij nu al actief zijn: op land en op zee.

Technisch kan de NAM in samenwerking met partners een hoop bereiken binnen de energietransitie in Nederland, maar daar zijn we er nog niet mee. Uiteindelijk moet de samenleving het ook willen. Daarom vinden wij het belangrijk om op tijd het gesprek aan te gaan over onze plannen en ideeën. We horen graag of er extra ideeën of wensen zijn waar wij rekening mee kunnen houden. De energietransitie is namelijk een transitie dicht bij huis met vaak lokale of regionale oplossingen voor lokale of regionale energievraagstukken.