Adres gegevens:
James Wattstraat, 1A, 8912 AR, Leeuwarden

058-2154174 / 06-38745803

Contact persoon:
Bearnd Hylkema
n.i@planet.nl

ALLE DEELNEMERS

Nippel Inventions


 

Ik ben als techniek/product ontwikkelaar vanuit mijn bedrijf Nippel Inventions actief met het bedenken en concretiseren van vernieuwende onderwerpen (producten, projecten en technieken). Ik ga daarbij nagenoeg altijd uit van een door mijzelf gecreëerde  oplossing of oplossingsrichting.

Voorbeelden van mijn projecten zijn:

Treintechniek (APT, A-train), mal- of bekistingstechniek voor 3D producten voor o.a. de betonprefab (FBB), matrassysteem voor chronische pijnpatiënten en tegen doorliggen (OM), energieopslag CAES 2.0, energieopslag in de gasbel van Slochteren, elektrificatie-mobiliteit, mobiele waterkering systemen in meerdere vormen, opblaasbaar constructiesysteem (OCS), Olie Opruim Systeem voor verwijderen van oliefilms op water (OOS), garnalenpelmachine, grondboortechniek SBT voor tal van toepassingen, infiltratietechnieken, spuitgiettechniek, verkeersdrempelsysteem, wrijvingsarme overbrenging, filtersystemen, watermanagement, vacuümtoilet, tunnelbouw, meerdere andere productietechnieken, etc.

Laatste twee jaar: stalsysteem voor reductie ammoniakuitstoot, IC-hulp, systeem voor oogcontact bij beeld/video-bellen (Eye-sight), airconditioningsysteem op basis van Caes 2.0, waterzuinige WC en de nieuwe windturbinetechniek V-turbine.