NAAR DE WEBSITE
Adres gegevens:
Van Deventerlaan, 30, 3528 AE, Utrecht

030 753 3100

Contact persoon:
Myrte Koch
[email protected]

ALLE DEELNEMERS

Windunie


Wilt u een duurzaam energieproject ontwikkelen? En wilt u streven naar maximaal lokaal eigendom? Windunie is gespecialiseerd in het ontwikkelen en exploiteren van duurzame energieprojecten in lokaal eigen­dom. We doen dit altijd samen met lokale ondernemers, burgerinitiatieven, (agrarische) grondbezitters en omwonenden van projecten. Op die manier zorgen we voor profijt in de eigen regio. Wij gaan dus verder dan het streven naar 50% lokaal eigendom uit het Klimaatakkoord.

“Samen kom je verder”. Dat is de basisgedachte van de Coöperatie Windunie. Vanuit die gedachte zijn we gestart en zo gaan we verder. Wij geloven dat langdurige samenwerking leidt tot waardecreatie en een bijdrage aan de transitie naar duurzame energie met profijt in de regio. Windunie is een coöperatie van duurzame energieproducenten, zoals windmolenaars, zonproducenten, burgercoöperaties, eigenaren én initiatiefnemers van windparken. Jaarlijks produceren onze leden ruim 1.068 GWh aan schone stroom: genoeg voor bijna 300.000 huishoudens.

Wie zijn we?
Windunie voorziet Nederland al meer dan 20 jaar van duurzame energie. We zijn betrokken bij de helft van de windprojecten op land en wekken steeds meer zonne-energie op. Met grondeigenaren, beleidsmakers en energiecoöperaties realiseren we nieuwe wind- en zonneparken. Van idee tot exploitatie. Tegelijkertijd werkt Windunie aan het steeds beter koppelen van opwek en afname van groene energie.

Windunie verbindt partijen die een duurzaam energieproject willen ontwikkelen. In ons denken en doen is er veel aandacht voor inwonerparticipatie: ruimte voor energie maken we samen. In een succesvolle energietransitie gaat het over mensen én techniek. Daar hebben we slimme oplossingen voor. Windunie wil in 2025 in Nederland bekend staan als dé verbinder op het gebied van groene energie.

 

Dit is ons verhaal: https://youtu.be/rUFSNYcE_70

Heel veel groene stroom
Windunie en haar leden wekken veel zonne- en windenergie op. De stroom uit onze parken leveren we aan een duurzaam energiebedrijf en – steeds vaker – bouwen we mee aan een slim energiesysteem waarin lokale opwek en afname zo goed mogelijk worden gecombineerd. We zijn betrokken bij de groene stroom voor ongeveer een miljoen huishoudens. Ruimte voor energie maken we samen.

Onze projecten
Een selectie uit onze projecten:

Samen voor de Wind: uitbreiding van windpark met zon en energieopslag

Megabatterij voor windpark Hartelkanaal: De 10 MWh batterij – bestaande uit zes opslageenheden ter grootte van een zeecontainer – is geplaatst bij Windpark Hartelkanaal. Daarmee is een volledig hernieuwbare energiecentrale gecreëerd die vertrouwt op slimme technologieën ter ondersteuning van een stabiel en duurzaam energiesysteem. Binnen dit project is er gekeken of de combinatie van windenergie en energieopslag een haalbare business case oplevert en of het toevoegen van zonne-energie voordelen biedt.