NAAR DE WEBSITE
Adres gegevens:
Van Deventerlaan, 30, 3528 AE, Utrecht

030 753 3100

Contact persoon:
Myrte Koch
myrte.koch@windunie.nl

ALLE DEELNEMERS

Windunie


Wilt u een duurzaam energieproject ontwikkelen? En wilt u streven naar maximaal lokaal eigendom? Windunie is gespecialiseerd in het ontwikkelen en exploiteren van duurzame energieprojecten in lokaal eigen­dom. We doen dit altijd samen met lokale ondernemers, burgerinitiatieven, (agrarische) grondbezitters en omwonenden van projecten. Op die manier zorgen we voor profijt in de eigen regio. Wij gaan dus verder dan het streven naar 50% lokaal eigendom uit het Klimaatakkoord.

“Samen kom je verder”. Dat is de basisgedachte van de Coöperatie Windunie. Vanuit die gedachte zijn we gestart en zo gaan we verder. Wij geloven dat langdurige samenwerking leidt tot waardecreatie en een bijdrage aan de transitie naar duurzame energie met profijt in de regio. Windunie is een coöperatie van duurzame energieproducenten, zoals windmolenaars, zonproducenten, burgercoöperaties, eigenaren én initiatiefnemers van windparken. Jaarlijks produceren onze leden ruim 1.068 GWh aan schone stroom: genoeg voor bijna 300.000 huishoudens.