NAAR DE WEBSITE
Adres gegevens:
Karel Doormanweg, 5, 3115 JD, Schiedam

+31 010 4267 275

Contact persoon:
Sales afdeling
[email protected]

ALLE DEELNEMERS

Proton Ventures BV


Proton Ventures, gehuisvest in Schiedam, is een onafhankelijk ingenieursbureau en PtX project ontwikkelaar binnen de chemische industrie. Wij bieden innovatieve engineering en turnkey oplossingen in de gehele (groene) waterstof/ammonia keten. Van opslagterminals van wereldformaat, grote en gedecentraliseerde waterstof/ammoniakproductie-eenheden tot en met ammonia kraken. We werken wereldwijd en leveren onze diensten en oplossingen met een internationaal, dynamisch en flexibel team.

Ammoniak Terminal In Devnya, Bulgaria
In 2013 voltooide Proton Ventures het ontwerp, de bouw en inbedrijfstelling van een ammoniakterminal van 10.000 ton voor een van haar klanten in Devnya, Bulgarije. In 2020 begon Proton Ventures met het ontwerp van nog een tank van 12.500 ton die in februari 2023 in gebruik werd genomen. Projecten als deze zijn van belang voor de energietransitie. Deze klant is bijvoorbeeld het eerste bedrijf in de EU dat de proeflevering van blauwe ammoniak uit het Koninkrijk Saudi-Arabië (KSA) naar Europa verzorgt om de energietransitie mogelijk te maken.

Green Ammonia Pilot Plant (GAPP) in Jorf Lasfar
Op dit moment is Proton Ventures bezig met de bouw van een groene ammoniakfabriek in Jorf Lasfar. Deze ammoniakfabriek zal dienen als demonstratiemodel voor de productie van groene ammoniak op grote schaal. Deze demonstratie zal de energietransitie versnellen aangezien ammoniak een belangrijke energievector en energiedrager zal zijn. Op dit moment ontwikkelt Proton Ventures ook soortgelijke projecten op verschillende plaatsen in de wereld voor zowel kleinschalige als grootschalige groene ammoniakproductie.

Green Ammonia Import terminal en ammoniak kraken in Nederland
Proton Ventures voert momenteel een (Pre)-FEED uit voor een ammoniakimportterminal voor een van haar klanten in Nederland. Deze faciliteit zal een initiële doorvoercapaciteit van één miljoen ton NH3 per jaar (mtpa) aankunnen. De terminal is goed gelegen voor de aanvoer van groene ammoniak door zeeschepen, het overladen in binnenschepen en tankwagons per spoor. In een tweede fase kan de doorvoercapaciteit van de faciliteit worden uitgebreid tot twee miljoen ton per jaar (mtpa) en zal de terminal via een kraker op wereldschaal worden aangesloten op het Nederlandse waterstofleidingnetwerk.

Terminal concepts

Proton Ventures BV heeft veel ervaring in het bouwen en uitwerken van pressurized en gekoelde ammoniakterminals. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in opslagconcepten voor chemische en vloeibare meststoffen voor agricultuur en horticultuur. Omdat wij werken met gevaarlijke goederen, vereist dit een up-to-date technologie en hands-on ondersteuning van ingenieursbureaus. Proton Ventures BV geeft deze ondersteuning door middel van de innovatieve concepten, praktische ervaring en operationele kennis.

NFuel

Het NFuel concept is gebaseerd op een gedecentraliseerde productie van ammoniak, waarbij u als klant onafhankelijk bent van transportkosten en fluctuaties van de ammoniakprijs. Daarnaast kan ammoniak geproduceerd worden uit vernieuwde elektriciteitsbronnen (groene ammoniak) of door gebruik te maken van grondstoffen als natuurlijk gas, biogas of afgefakkeld gas.

Utilities

Outsourcing utilities, zoals steam production systems, cooling water systems, nitrogen production, fire water systems en air systems.

Projectimplementatie

Proton Ventures BV biedt verschillende projectimplementatieservices om er zeker van te zijn dat de best passende en meest effectieve benadering wordt gekozen voor de wensen van u als klant. Van haalbaarheidsonderzoek, engineering en inkoop tot bouwservices, wij hebben de kennis en hulpmiddelen om deze te implementeren voor uw projecten.

 

 

Training en andere diensten

Wij bieden op maatgemaakte (operations) trainingen voor onze klanten. Wij voeren specifieke veiligheidsonderzoeken uit zoals HAZard & OPerability studies (Hazop) en Safety management systems.