NAAR DE WEBSITE
Adres gegevens:
Van der Maasweg, 9, 2629 HZ, Delft

+31 (15) 2785037

Contact persoon:
Fokko Mulder
[email protected]

ALLE DEELNEMERS

Technische Universiteit Delft


De Technische Universiteit Delft heeft acht verschillende faculteiten die een cruciale wetenschappelijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Energie is uiteraard een belangrijk thema binnen diverse onderzoeks-en onderwijslijnen, variërend van wind- en zonne-energie tot de gebouwde omgeving, elektrotechniek, management, transport, energieopslag en -conversie.

Er zijn diverse interfacultaire initiatieven, consortia en instituten door TU Delft opgericht die samen met het bedrijfsleven en de overheid werken aan energie onderwerpen zoals
TU Delft Powerweb en het TU Delft Wind Energy Institute.  Onlangs is het nieuwe consortium e-Refinery opgericht, een universiteit breed initiatief van de TU Delft waarbij 4 faculteiten samen met de chemie –en energiesector hun krachten bundelen op het gebied van de elektrificatie en decarbonisatie van chemie en energie. E-refinery streeft naar een integrale aanpak van materiaal tot systeemontwerp tot een schaal van 100 kW.

Energieopslag
Onderzoek en onderwijs op het gebied van energieopslag richt zich met name op batterij-onderzoek voor mobiele toepassingen (lithium en ander soorten batterijen, de chemie maar ook de besturing ervan), batterijen voor statische elektriciteitsopslag, artificiële brandstoffen zoals waterstof, koolwaterstoffen en ammoniak, warmte opslag methoden en materialen. Het onderzoek vindt veelal plaats in intensieve samenwerking met verschillende stakeholders in binnen- en buitenland.