Skip to main content

In de Routekaart Energieopslag 2030 hebben TU Delft, Berenschot en DNV-GL gezamenlijk een roadmap ontwikkeld voor energieopslag in Nederland. Met de informatie uit de roadmap en de geboden oplossingen voor flexibiliteit kan de Topsector Energie gericht sturen naar de gewenste situatie om zowel een betaalbaar en betrouwbaar net in de toekomst te garanderen, maar ook de BV Nederland versterken op die punten waar Nederland al goed in is of goede faciliteiten voor heeft.