Skip to main content

JP-Energiesystemen levert slimme systemen waarbij op basis van duurzaam opgewekte energie, batterijopslag en waterstof een locatie geheel of gedeeltelijk zelfvoorzienend wordt gemaakt. Een recent project is de nieuwbouw van ziekenhuis Rijnstate-Elst, dat een deel van de op eigen terrein geproduceerde energie opslaat in waterstof.

‘Op momenten van teveel geproduceerde energie wordt de elektriciteit niet terug geleverd aan het net, maar doormiddel van elektrolyse efficiënt opgeslagen in waterstof. Gedurende de momenten dat de zonnepanelen te weinig energie leveren, wordt het waterstof gebruikt om met een brandstofcel elektriciteit te maken, waarbij de (rest)warmte wordt gebruikt voor het verwarmen van het pand,’ vertelt oprichter Jan Pereboom. Zijn bedrijf is de Nederlandse agent van PowiDian, een startup die oorspronkelijk is ontstaan vanuit Airbus. Het bedrijf heeft de technologie en installaties geleverd van de duurzame energievoorziening bij Rijnstate-Elst.

Eigen energievoorziening
Zonne- en windenergie dragen bij aan de verschuiving van centrale naar decentrale elektriciteitsproductie, stelt Pereboom. ‘Vanuit die hoedanigheid is het logisch dat je ook decentrale opslag ontwikkelt. Omzetting van groene energie in waterstof leent zich daar uitstekend voor. En dat is wat bij de nieuwbouw van ziekenhuis Rijnstate in Elst gebeurt. Hierdoor hoeft er op bepaalde momenten geen elektriciteit te worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet, maar wordt het lokaal opgeslagen. Bovendien heb je op de locatie een hogere betrouwbaarheid qua elektriciteitsvoorziening bij een storing op het net.’ Een decentraal opslagsysteem biedt een lokale ondersteuning van het elektriciteitsnet. ‘Met behulp van een systeem zoals bij Rijnstate wordt de betrouwbaarheid van elektriciteitslevering verhoogd en geeft het de mogelijkheid om te kunnen blijven doordraaien bij netuitval.’

Rijnstate (all-electric) heeft gekozen voor een elektrolyse en brandstofcel, de basis voor de productie van elektriciteit uit waterstof. De restwarmte wordt gebruikt voor de (bij)verwarming van het gebouw, waardoor er overall de efficiëntie van de waterstofopslag positief is. Met de installatie bespaart het ziekenhuis jaarlijks 42.000 m3 aardgas. Het scheelt de komende 15 jaar twee miljoen kilo aan CO2-uitstoot. ‘Voor ons is het een commercieel project. We kunnen bij wijze van spreken á la minute een nieuw project opstarten.’ Aanjager voor Rijnstate is de Green Deal Gezondheidszorg. ‘Die bevat niet alleen CO2-doelstellingen, maar óók de afspraak dat zelf opgewekte groene energie die wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet niet meetelt voor de duurzaamheidsdoelstellingen,’ stelt Pereboom. Daarom heeft Rijnstate ervoor gekozen om de zelf opgewekte energie op te slaan op het eigen terrein, zodat ze het op een later moment weer kunnen gebruiken.

Green Deal Zorg 3.0
De zorgsector is verantwoordelijk voor minstens 7% van de Nederlandse CO2-uitstoot. Met het ondertekenen van de Green Deal Zorg 3.0, met als titel “Samen Werken aan Duurzame Zorg”, zijn concrete en ambitieuze doelen gesteld. ‘Naast het verminderen van de CO2-uitstoot zetten we (nog meer) in op het preventie en het bevorderen van gezondheid en vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen en richting circulaire zorg de vermindering van de milieubelasting van medicatie(gebruik),’ vertelt Mirjam Kok, teammanager Strategie & Projecten Vastgoedbedrijf Rijnstate. De bouw van de nieuwe entree op de hoofdlocatie in Arnhem is een mooi voorbeeld van circulaire zorg. ‘Er is gekozen voor duurzame materialen zoals hout, dat op een andere plek in ons land wordt terug geplant. De entree wordt bovendien circulair vervaardigd, zodat – mocht dat in de toekomst nodig zijn – de hele ingang hergebruikt kan worden, zonder restafval.’

Belangrijke rol waterstof
Waterstof kan gebruikt worden voor opslag van groene energie, maar kan ook een belangrijke rol spelen bij de verwarming van moeilijk te verduurzamen woningen, verklaart Pereboom. ‘Voor mij is het 200% zeker dat we waterstof hard nodig gaan hebben. Het wordt al heel veel gebruikt in de industrie, ook als grondstof voor producten. Aardgas gebruiken we voor verwarming bij hoge temperaturen. Dat lukt niet met elektra, maar waterstof is daar zondermeer geschikt voor. Voor zware mobiliteit en het stabiliseren van vraag en aanbod op het elektriciteitsnet is ook een belangrijke rol weggelegd voor waterstof,’ verklaart Pereboom.

Bron: Topic Talks