Skip to main content

Samenwerking tussen Skoon Energy en Enexis om Netcongestie te Bestrijden via Innovatie 

Netbeheerders staan voor een groeiende uitdaging nu de maatschappij in hoog tempo elektrificeert en duurzame energie haar intrede doet als dominante energiebron. Dit heeft geleid tot een toenemende druk op het elektriciteitsnet, met netcongestie als gevolg. Om deze dringende kwestie aan te pakken, onderzoeken Skoon Energy en Enexis alternatieve oplossingen.

De behoefte aan effectieve en schaalbare oplossingen voor netcongestie wordt steeds urgenter. Het huidige elektriciteitsnet vertoont op veel plaatsen overbelasting, wat niet alleen economische groei belemmert, maar ook de duurzaamheidsinspanningen van het bedrijfsleven.

Om deze uitdaging aan te gaan, onderzoeken Skoon Energy en Enexis een innovatieve oplossing: een mobiele flex-oplossing van batterijcontainers die op een hoogspanningsstation geplaatst worden. Op deze pilot locatie is er gebruik gemaakt van vijf batterijen, elk een vermogen van 250 kVA en een capaciteit van 500 kWh.

De opstelling wordt aangestuurd vanuit GOPACS, een geavanceerd digitaal platform dat Nederlandse netbeheerders in staat stelt om capaciteitstekorten te verminderen. Skoon Energy, in samenwerking met ACC en WithTheGrid, zorgt voor een naadloze coördinatie, door de batterijen de juiste signalen te geven om het net te ondersteunen, bijvoorbeeld tijdens piekmomenten zoals koude dagen of gelijktijdig laden van elektrische auto’s.

Wat deze oplossing onderscheidt, is de aanpasbaarheid en schaalbaarheid. De batterijen— beschikbaar via Skoon’s onafhankelijke verhuurplatform — kunnen een flexibele laag bieden rondom het elektriciteitsnet om congestie te voorkomen, met name op plaatsen die vatbaar zijn voor seizoensgebonden pieken in de vraag. Het plaatsen van deze mobiele batterijsystemen is sneller dan het aanleggen of verzwaren van het stroomnet. Bovendien biedt een tijdelijke en flexibele oplossing mogelijkheden om aan te passen op een veranderende energievraag.

Deze systeeminnovatie stelt netbeheerders in staat om proactief congestie aan te pakken op elk niveau van het elektriciteitsnetwerk. Vanuit de online marktplaats van Skoon kunnen de mobiele systemen voor energieopslag aangevuld worden met andere energiesystemen die zorgen voor energie opwek. Samen bieden zij een schaalbare oplossing, zelfs in gebieden waar de netcongestie door lokale of nationale netbeheerders de ruimte voor het bijladen van batterijen limiteert.

Voortbouwend op een succesvolle pilot bij De Efteling

De samenwerking bouwt voort op het succes van een recente pilot bij De Efteling, waar netbeheerder Enexis een batterijopstelling achter de meter heeft geïmplementeerd voor congestiemanagement. Skoon Energy speelt een cruciale rol in deze samenwerking door haar centrale rol als online platform en met expertise op het gebied van schone mobiele energieopslag. Skoon’s AI-gestuurde softwareplatform biedt niet alleen toegang tot energiesystemen, maar ook de software architectuur om op een schaalbare manier netcongestie te verminderen.

Peter Paul van Voorst tot Voorst, oprichter en CEO van Skoon Energy, benadrukt het belang van dergelijke samenwerkingen: “Ons platform biedt niet alleen toegang tot mobiele energie-infrastructuur op grote schaal, maar ook softwaretools en expertise om de energiebehoeften van onze klanten nauwkeurig te berekenen. We werken graag samen met de netbeheerder om netcongestie direct te bestrijden en een duurzame energietoekomst te bevorderen.”

Deze succesvolle pilot benadrukt de potentie van mobiele batterijen als een effectieve oplossing voor netcongestie. De uitgebreide ervaring van Skoon Energy in het leveren van schone flexibele energieoplossingen aan verschillende industrieën en klanten wereldwijd, maakt het een waardevolle partner voor netbeheerders zoals Enexis.