Skip to main content

Gisteren kondigde TenneT aan dat het elektriciteitsnet in Limburg en Noord-Brabant vol is. In deze provincies is er geen ruimte voor nieuwe aansluitingen. Zowel verbruikers (bedrijven en woningen) als producenten van hernieuwbare energie kunnen niet meer worden aangesloten. Energy Storage NL, de branchevereniging voor de Nederlandse energieopslagsector, is verbaasd dat netbeheerders uitsluitend kijken naar netverzwaring als oplossing. Er zijn op korte termijn efficiënte oplossingen mogelijk, door bijvoorbeeld energieopslag.

Wat is vol?
Energy Storage NL stelt dat het elektriciteitsnet in de praktijk niet vol zit, zoals netbeheerders nu aangeven. De maximale belasting van het elektriciteitsnet wordt voor het grootste deel van het jaar niet behaald. Slechts enkele malen, soms maar een paar uur per jaar, is er sprake van een maximale belasting op een netvlak, een onderdeel van het elektriciteitsnet. Voor deze piekmomenten kan het opslaan van energie een snelle, eenvoudige en betaalbare oplossing bieden.

Waarom wordt energieopslag nog niet toegepast? 
Ook de netbeheerders zijn van mening zijn dat energieopslag nu en in de toekomst belangrijk is voor de stabiliteit op elektriciteitsnet. Helaas verhinderen netbeheerders zelf een snelle inzet van energieopslag en hebben ze nog geen enkele Europese aanbesteding in de markt gezet voor energie opslag als oplossing voor knelpunten. Daarnaast heeft TenneT recent aangekondigd de transporttarieven voor het gebruik van het elektriciteitsnet verhogen. Het huidige tarief onderscheidt ‘producenten’ en ‘verbruikers’ en vanuit deze historie zijn producenten hiervan vrijgesteld en betalen verbruikers de volledige rekening. Omdat onder de huidige regelgeving batterijen worden gezien als verbruiker, wat ze niet zijn, is het toepassen van energieopslag in de vorm van batterijen onbetaalbaar. Hierdoor wordt een snelle inzet van batterijen in Nederland voorkomen.

Stimulering energieopslag
Energy Storage NL roept netbeheerders op om snel werk te maken van flexibilisering via energieopslag. Dit kan door een dispensatie van de huidige transporttarieven te creëren voor energieopslag. Ook kijkt de branchevereniging naar Den Haag om de juiste randvoorwaarden te creëren. Voor eenieder die wacht op een aansluiting, is de huidige methodiek in het licht van de bestaande technische mogelijkheden moeilijk te begrijpen en economisch schadelijk.