Skip to main content

ESNL-voorzitter Maarten van den Heuvel, bestuurslid Ruud Nijs en branchemanager Jeroen Neefs hebben vandaag een overleg gehad met minister Jetten. In het gesprek is gesproken over de meerwaarde van energieopslag in relatie tot de bestaande netcongestieproblemen. Daarbij is met name gesproken over de inzet van grootschalige batterijen in Nederland.

Volgens ESNL kan op korte termijn 1 GW aan grootschalige batterijen in Nederland geplaatst worden, waarna moet worden toegewerkt naar tenminste 30 GW in 2050. Om deze ambitie te behalen, dient wel aan een aantal randvoorwaarden te worden voldaan, te weten:

  • Uitzondering batterijen bij transporttarieven: In de huidige systematiek van transporttarieven zijn opwekkers vrijgesteld, terwijl verbruikers de volledige rekening betalen. Een batterij wordt nu gezien als verbruiker waardoor miljoenen per jaar wordt afgedragen richting netbeheerders. TenneT heeft recent aangekondigd de transporttarieven met nog eens 90% te verhogen. Energy storage NL stelt voor dat er géén transporttarief wordt betaald door batterijen indien zij met hun acties het elektriciteitsnet niet in de weg zitten.
  • Batterijen vallen nu nog onder het ‘first come first serve’ principe, waardoor deze in de wachtrij komen bij netbeheerders terwijl ze deze wachtrij juist substantieel kunnen verkleinen. Voor batterijen moet een aparte categorie gemaakt worden binnen het totaal aantal aanvragen.
  • Een nationaal doel voor energieopslag: Waar omliggende landen de laatste jaren hun opslagcapaciteit flink hebben verhoogd, blijven we in Nederland achter. Een specifieke doelstelling om richting 2050 toe te bewegen naar tenminste 30 gigawatt aan opslagvermogen biedt de netbeheerders, de markt en financiers de gewenste duidelijkheid. Het behalen van deze doelstelling kan met een specifiek tendersysteem voor energieopslag worden gestimuleerd.
  • Toevoegen definitie energieopslag aan Cable Pooling: recent heeft Energy Storage NL in samenwerking met Invest NL en Ventolines een Cable Pooling Overeenkomst (CPO) met Opslag gemaakt. Deze overeenkomst bevat bepalingen om zon, wind en energieopslag achter één netaansluiting te realiseren. Cable pooling voor zonne- en windenergie is al wettelijk mogelijk gemaakt. Aan het bestaande wetsartikel en aanverwante subartikelen dient nu ook energieopslag te worden toegevoegd.

[pdfjs-viewer url=”https://www.energystoragenl.nl/wp-content/uploads/2022/06/Position-Paper-ESNL-Gesprek-minister-Jetten.pdf” attachment_id=”6214″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]